Zákazky pre verejne obstarávanie

Právne služby

Výzva na predloženie ponuky -Právne služby (pdf)

Zmena výzvy na predloženie ponuky – Právne služby (pdf)

Zápis vyhodnotenia ponúk a výberu uchádzača (pdf)

Zmluva Právne služby (pdf)

 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

1.10.2014: Poskytovanie poradenských a administratívnych služieb pre ÚSŽZ (pdf)

8.7.2014: Organizačné poradenstvo a analytické služby pre ÚSŽZ (pdf)

19.6.2014: Organizačné poradenstvo a analytické služby pre ÚSŽZ (pdf)

25.4.2014: Analytické, poradenské a administratívne služby pre ÚSŽZ (pdf)

20.1.2014: Právne služby všeobecné (pdf)

 

13.12.2013: Ubytovanie a stravovanie účinkujúcich v programe Krajanská nedeľa v Detve (pdf)

25.11.2013: Nákup farebného multifunkčného zariadenia, formát A3 (pdf)

25.11.2013: Nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu pre potreby ÚSŽZ (pdf)

14.11.2013: Nákup kancelárskej techniky (pdf)

14.11.2013: Poradenské  a administratívne  služby pri poskytovaní dotácií (pdf)

11.11.2013: Nákup propagačného materiálu ÚSŽZ na Krajanskú nedeľu (pdf)