Slovenské vzdelávacie centrum v Mníchove Zvonček pripravilo aj tento rok pre deti súťaž s online Adventným kalendárom Zvonček 2021. Na príprave sa podieľajú aj iné slovenské vzdelávacie centrá a školy vo svete, slovenské inštitúcie a univerzity. 

Autorka projektu Jarmila Buchová: „Aj tento rok sa za okienkami adventného kalendára ukrývajú krásne rozprávky, príbehy, pesničky a riekanky, Ku každému okienku sú pripravené pracovné listy s úlohami na budovanie slovnej zásoby, precvičovanie  gramatiky a čítanie s porozumením. Deti sa hravou formou učia a majú pri riešení úloh veľa zábavy. Súťaž má aj výtvarné kolo. Súťažíme o pekné slovenské knihy a balíčky ISEIA. V mene celého prípravného kolektívu pozývam, pripojte sa a strávte adventný čas rozprávkovo so Zvončekom do rozprávok.“  

A čo v kalendári nájdete?

01 Divadlo Hans Hraško: Zuzka a Robert Erby z ERBYtheater Mníchov

02 Rozprávka O pevnej linke Inke z projektu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

03 Divadlo s Luckou zo Stonožky v Bristole, Anglicko: Červená čiapočka

04 Divadielko detí z Vancouveru z Kanady: O repke

05 Príchod Mikuláša: Erbytheater Mníchov

06 Pracovné listy k pesničke Mira Jaroša: Príde Mikuláš

07 Pracovné listy k rozprávke Na vŕšku

08 Čítanie s Jankou zo Slavik Petit v Paríži, Francúzsko

09 prekvapenie – dnes večer otvárame ďalšie okienko…

…a môžete sa tešiť na ďalšie prekvapenia – rozprávky, pesničky, riekanky z celého sveta.

 

Súťaž

  1. VÝTVARNÉ KOLO: ilustrácia okienka
  2. PRACOVNÉ LISTY

Vypracované úlohy a/alebo ilustrácie k rozprávkam nám zašlite do 24.12.2021 do 12. h na adresu: slovenskaskola.zvoncek@gmail.com

INFO: https://www.iseia.eu/adventny-kalendar-2021