Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si do aktuálneho vydania pozvala pred mikrofón PhDr. HELENU NOSKOVÚ, CSc., historičku z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Prahe. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu a nedeľu – 27. a 28. februára 2021, v čase od 7.30 h (v sobotu) a 7.00 h (v nedeľu).

Hosťom Slovenskej mozaiky bude PhDr. Helena Nosková, CSc., z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Do Prahy na Filozofickú fakultu UK prišla študovať v roku 1967 a od tej doby v tomto meste žije a pracuje. Okrem vedeckej činnosti sa venuje aj krajanskému životu. Je predsedníčkou spolku DOMUS v ČR a šéfredaktorkou časopisu Listy. Prednedávnom prepojila svoju profesiu historika s krajanskými aktivitami a vznikol projekt, ktorý dokumentuje slovenské hroby v českých cintorínoch,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do podnetného rozhovoru s historičkou Helenou Noskovou autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-phdr-helenou-noskovou-csc-0

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA POČÚVAJTE NA: http://www.radiozet.cz/
alebo 101,1 FM

RELÁCIE V ARCHÍVE: http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio Z pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA Občianske združenie BONA FIDE s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.