Vynikajúci kanadský herec R. H. Thomson, vo svete známy aj stvárnením postavy Matthew Cuthberta v seriálovej adaptácii románu Anna zo Zeleného domu (v ang. Anne with an E), je nadšený básňami velikána slovenskej literatúry P. O. Hviezdoslava. Prominentný predstaviteľ kanadského divadla, filmu a televízie Robert Holmes Thomson sa zoznámil s tvorbou Pavla Országha Hviezdoslava vďaka zbierke Krvavé sonety, ktorú pred dvomi rokmi dostal do daru od slovenského veľvyslanca v Kanade Víta Koziaka.  

„Anglicky hovoriace publikum bolo príliš dlho slepé voči talentu tohto neuveriteľného básnika,“ vyjadril svoj obdiv R. H. Thomson a dodal, že „národ spoznáme cez jeho básnikov. Emocionálna geografia národa je rovnako dôležitá ako jeho fyzická. Vojnová poézia, ktorá bola vytvorená v prvých mesiacoch 1. svetovej vojny, väčšinou oplývala chválou vojny a iba zopár básnikov, tak ako Hviezdoslav, ju spochybňovalo a stavalo sa proti nej.“

Keď R. H. Thomsonovi  slovenské veľvyslanectvo v Ottawe predstavilo projekt Kanada číta Hviezdoslava aj s prepojením na výročie ukončenia 1. svetovej vojny 11. novembra, Medzinárodný deň vojnových veteránov, a kanadský štátny sviatok – Deň pamäti (Remembrance Day), s nadšením sa zapojil a predniesol úryvok z diela Krvavé sonety, v anglickom preklade Johna Minahana: R.H.Thomson číta Hviezdoslava.

Slovenské veľvyslanectvo v Kanade nadviazalo na výborný počin Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, nazvaný Orava číta Hviezdoslava, a iniciovalo projekt: Kanada číta Hviezdoslava. Deti a ich rodičia z krajanských škôl v Calgary, Edmontone, Montreale a Vancouveri čítali úryvky z diela Pavla Országha Hviezdoslava. Pripomenuli si tvorbu slovenského národného básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava (2. februára 1849, Vyšný Kubín – 8. novembra 1921, Dolný Kubín) pri príležitosti stého výročia jeho úmrtia. Do čítania sa zapojili aj príbuzní P. O. Hviezdoslava, žijúci v Edmontone.

„Spoločne sme oslávili výročie velikána slovenskej literatúry a jeho nadčasové dielo. Slováci v Kanade, krajanské školy aj renomovaný kanadský umelec sa symbolicky prepojili so slovenskými školami na Hviezdoslavovej rodnej Orave. Som nesmierne rád, že najmä mladá generácia, vyrastajúca tisíce kilometrov od Slovenska, sa NEpovinným čítaním zoznámila so životom a tvorbou P. O. Hviezdoslava, ktorá sprevádza školskými lavicami všetkých žiakov na Slovensku,“ povedal veľvyslanec SR v Kanade Vít Koziak.

Hviezdoslavove Krvavé sonety, ktoré sú najvýznamnejším básnickým dielom slovenskej literatúry s protivojnovou tematikou, v podaní R. H. Thomsona prepojili Slovensko a Kanadu, a to v deň kanadského štátneho sviatku Dňa pamäti. Pre Kanaďanov má tento deň mimoriadny význam. Symbolom červených makových kvetov vzdávajú hold nielen padlým, ale aj všetkým ženám a mužom v uniformách, ktorí slúžili a slúžia svojej krajine v čase vojny, konfliktu i mieru. Kanada vyzdvihuje ich zásluhy, odvahu a oddanosť pri obrane slobody, mieru a demokracie. Deň pamäti vznikol ako pripomenutie ukončenia 1. svetovej vojny, 11. novembra 1918. V tomto celosvetovom konflikte padlo viac ako 66 tisíc kanadských vojakov. „Pripomínanie si obetí 1. svetovej vojny, v ktorej padlo približne 69 tisíc slovenských vojakov, a ďalších konfliktov a mierových operácií, v ktorých položili svoje životy mnohí Slováci, a úcta k veteránom za ich službu vlasti sú mimoriadne dôležité aj pre Slovensko ako demokratickú krajinu“, uviedol veľvyslanec Koziak.

Podľa kanadskej mimovládnej organizácie Svet si pamätáThe World Remembers – TWR „je pamäť súčasťou toho, čo nás robí ľuďmi.“ Túto organizáciu so sídlom v Toronte popri iných aktivitách vedie práve R. H. Thomson. Podporuje kolektívnu pamäť, vzdelávanie a medzinárodné porozumenie. K storočnici ukončenia 1. svetovej vojny (2018) iniciovala unikátny projekt k pripomínaniu mien padlých, ktorý je aj súčasťou expozície Vojnového múzea v Ottawe. Spolupracuje na ňom aj Veľvyslanectvo SR v Kanade a slovenský Vojenský historický ústav. Práve pri tom sa začala púť veršov slovenského velikána Hviezdoslava ku kanadskému umelcovi, aby spolu s našimi krajanmi, ktorí nezabúdajú rodný jazyk vytvorili unikátnu oslavu vznešených hodnôt vlastenectva a umenia.

ZDROJ: ZÚ Ottawa / mzv.sk