Slovensko-americké kultúrne centrum v New Yorku sa čoraz viac a pravidelne do povedomia všetkých našich krajanov vo svete vpisuje a zvýrazňuje vďaka moderným technológiám aj v čase sociálneho odlúčenia spôsobeného pandémiou koronavírusu. Je chvályhodné, že naši aktívni krajania volia priame živé debaty na rôzne témy prostredníctvom internetových videokonferencií. Aktuálne v sobotu 12. júna 2021 pozývajú na tému, ktorá je celosvetovo ostro sledovaná a poznatky z nej pre každého prínosné a užitočné – zdravotné aspekty dopadu pandémie COVID-19 tak z hľadiska jednotlivca, ako aj svetového spoločenstva.

Join the Slovak-American Cultural Center on Saturday, June 12th at 5pm EDT for a robust discussion with Slovak / American medical doctors to discuss how the pandemic, as a chronic stressor, impacts our brains, emotional regulation, decision making, impulses and daily interactions.

Panelists include:

Mudr. Danica Caisova
Psychiatrist, Ambulancia Faira, Kosice


Jana Kristofova, M.D., Ph.D.
Neuroscientist and Pediatric Critical Care Attending Physician at University of California, San Francisco, Weill Institute for Neurosciences

George Urban, M.D.
Neurologist, Headache Specialist,
Diamond Headache Clinic, Chicago 


Ivica Labuda, Ph.D. (moderator)
Director and Professor, Biotechnology, Georgetown University School of Medicine

Saturday, June 12th
5:00pm – 6:00pm EDT via www.slido.com/mentalhealth
To participate,  click here