Práve v týchto dňoch svetlo sveta uzrela nová kniha s názvom Keď príde čas od známej slovenskej vojvodinskej autorky Márie Kotvášovej Jonášovej.  Narodila sa 24. novembra 1957 v Kovačici, v Srbsku. Vyštudovala v Novom Sade odbor slovenský jazyk a literatúra na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty. Celý život sa pohybuje v oblasti kultúry a školstva, je to známa učiteľka a spisovateľka. Dlhé roky pôsobila  na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici.  Pracovala aj v RTV Vojvodina, organizovala a aj moderovala rôzne podujatia, venovala sa recitácii, skúsenosti má aj s divadlom, kde bola neraz v úlohe režisérky. Svojimi textami prispieva do mnohých periodík, napr. do Zorničky, Vzletu, Hlasu ľudu, Roviny, Národného kalendára…

Zväz ochotníkov Vojvodiny a Ústav pre kultúru Vojvodiny v roku 2009 udelili Márii Kotvášovej Jonášovej osobitné uznanie za dlhoročnú prácu s recitátormi a za výnimočný príspevok vo zveľaďovaní recitačného hnutia vo Vojvodine. Od roku 2010 je členkou Zväzu spisovateľov Vojvodiny. V októbri 2017 získala Pamätný list Samuela Tešedíka za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov.

Píše najmä pre deti a mládež, najznámejšie knihy sú Ocko z čokolády, Mama, poď sa hrať, Višňový lekvár, Otec rytier, mama dračica, Samí dobrí žiaci…

Jej najnovšia kniha sa volá Keď príde čas, vydala ju Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny – Výbor pre informovanie, Nový Sad. Je to prozaické 51-stranové dielo, ktoré opisuje príbehy dvoch postáv Andreja a Márie. Ako autorka v úvode uvádza: “…Andrej býva s rodični v Novom Sade a Mária v Kovačici, tak isto so svojimi rodičmi. No ale ako to už v živote býva, často sa nám, ani nevedno ako, cesty stretnú, skrížia či spoja, tak ako Andrejovi a Márii, a potom na konci bude aj…” – ale to už autorka v úvode neprezradila. To si už mladí čitatelia môžu prečítať sami.

MÁRIA VRŠKOVÁ
Foto: kniha – archív Mária Vršková
spisovateľka – archív Mária Kotvášová Jonášová (titulná foto)

 

Galéria