Nadácia Mira Brtková v spolupráci s Múzeom mesta Belehrad v utorok 16. marca 2021 slávnostne otvorí výstavu pod názvom Mira Brtková – REFLEXIE, ktorá návštevníkom ponúkne rôznorodý a multimediálny opus mimoriadne tvorivého a viacžánrového umeleckého obdobia tejto osobnosti z radov vojvodinských Slovákov. Výstava bude návštevníkom dostupná od 17.3. do 25.4.2021 v priestoroch Múzea mesta Belehrad a to v čase od 11.00 – 19.00 h. Galéria je otvorená denne okrem pondelka. Sledujte: https://www.mirabrtka.rs/news/

 

KTO BOLA MIRA BRTKOVÁ

Akademická výtvarníčka, módna návrhárka, divadelná a filmová režisérka Mira Brtková sa narodila 5. októbra 1930 v slovenskom prostredí v Nových Bánovciach pri Starej Pazove. V roku 1948 absolvovala gymnázium v Belehrade (V. a VI. ročník gymnázia absolvovala v Bratislave). V roku 1953 vyštudovala réžiu na Akadémii pre divadelné a filmové umenie v Belehrade u profesorov Vjekoslava Afrića, Josipa Kulundžića a Slavka Vorkapića.

Ako československá štipendistka bola asistentkou réžie v hranom filme Otokara Vávru Proti všem. V päťdesiatych rokoch sa zaoberala divadelnou a filmovou réžiou. V roku 1958 režírovala krátke filmy pre Zagreb-fim a Neoplantu v Novom Sade. Zároveň vypracovala scenár pre prvý kreslený film Belehradskej školy kresleného filmu (Sólista Nikolu Majdaka). V roku 1959 v Ríme bola asistentkou réžie u režisérov Pietra Germiho a Alberta Latuadu.

V roku 1963 vyštudovala Mira Brtková maliarstvo na Akadémii di Belle Arti v Ríme, (profesori Franco Gentillini a Mino Maccari). Ako maliarka pôsobila v šesťdesiatych rokoch v rámci medzinárodnej umeleckej skupiny Illumination, v ktorej vedúcou osobnosťou bol japonský umelec Nobuya Abe. V rokoch 1970-1971 bola tajomníčkou réžie v hranom filme Sutjeska. Zaoberala sa i módnym návrhárstvom inšpirovaným slovenským ľudovým krojom a bola vášnivou zberateľkou slovenských ľudových krojov a starožitností.

Roku 1972 si Mra Brtková založila rodinu so srbským filmovým režisérom Draganom Kresojom. V rovnakom roku sa im narodil syn Miloš. Žili v Brtkovej rodinnom dome v Starej Pazove, využívali však každú príležitosť na pobyt v Ríme, kde mala Brtková svoj ateliér až do roku 2003. Ale už predtým, v roku 1996, odrazu stratila manžela a syna, ktorí tragicky zahynuli v Belehrade, pri havárii vrtuľníka,  ktorý sa zrútil pri natáčaní filmu. Odvtedy svoj život okrem umeniu venovala aj ich pamiatke. Rozhodla sa, že sa postará o všetko čo vytvorili alebo prichystali a chceli vytvoriť Dragan Kresoja ako režisér a Miloš Kresoja ako kameraman. Po čase dozrela u nej myšlienka vytvorenia Nadácie Brtková – Kresoja (Fondacija Brtka – Kresoja) v Novom Sade. Začala zbierať, organizovať a klasifikovať nielen ich dedičstvo, ale aj všetko čo dovtedy sama urobila. Výstavný priestor Nadácie Brtková – Kresoja v novosadskom predmestí Petrovaradín bol 30. marca 2012 otvorený pre verejnosť výstavou pod názvom Mira Brtková a skupina Illumination.

Pani Mira Brtková, jedinečná a všestranná výtvarníčka, mimoriadny zjav v plejáde umeleckých osobností z radov Slovákov v srbskej Vojvodine, svoj mimoriadne zaujímavý, tvorivý, ale aj strastiplný až dramatický príbeh dožila 18. decembra 2014 v Belehrade, pochovaná je na cintoríne v Starej Pazove.

 

Vnuknutia májového podvečera 2014 v Starej Pazove
(ívery z očarujúceho stretnutia s Mirou Brtkovou)

Keď sme sa s pani Mirou Brtkovou, „grande dámou“ slovenského akademického maliarstva v zahraničí v máji 2014 v jej milovanej Starej Pazove na dvore domu a ateliéru, okrášlených všakovakými artefaktmi vrátane tých, ktoré evokujú nadčasovosť ľudského bytia, žitia a fantazírovania v neviditeľnom, no zmyslami uchopiteľnom „stroji času“, zhovárali o jej aktuálnej tvorbe i plánoch, s iskrou v očiach ukázala na haldu pestrofarebných „handričiek“.

Čakali na nadčasovosť jej vnuknutí, citu pre skladbu farieb prepojenú s majstrovským fortieľom, akými odovzdávajú príbehy jej koláží, malieb, olejov a ďalších techník v dialógu maliarky so svetom, avšak v melanchólii jej emóciami oscilujúcej duše aj v otázkach a odpovediach, ktorými žila táto mimoriadne tvorivá umelkyňa v bohatosti svojho vnútorného sveta zázrakov, posolstvá zmyslu vecí užitočných v neusporiadanosti sveta.

Mira Brtková, ktorá celý svoj umelecký život so zápalom hodným obdivu a hlbokého úklonu, nastavila s priam nevyčerpateľnou energiou na skúmanie, poznanie a odhaľovanie  súzvuku i kontrastov sveta i ľudí, ktorí ju inšpirujúco obklopovali, sa nám v ten čarovný horúci májový podvečer vyznávala aj z jej nových umeleckých ašpirácií a cestovateľských plánov, ktoré jej s toľkou bázňou dodávali tak prepotrebný nádych. Bez neho, ako zdôrazňovala, sa nemôžu rodiť „veľké veci“ s nárokom na prívlastok neopakovateľné. Takou mala byť aj cesta a putovanie Miry Brtkovej po Indii, ktorá ju očarovala, fascinovala, pozvoľna nútila k filozofovaniu nad podstatou, ktorá sa v nás počas pozemského bytia usídlila.

Dnes už je, žiaľ, všetko inak. Keďže každý z nás má v sebe vpísanú netušenú a nepredvídateľnú dramaturgiu svojho vlastného osudu, iba s nevýslovným bôľom najbližší ľudia z okruhu Miry Brtkovej, celá maliarsko-umelecká obec Slovákov v Srbsku, ale vlastne všetci tí, ktorí sa uchvacovali a stotožňovali s jej umením, výjavmi z jej plátien, olejov či duchaplnosťou i zmyselnosťou zajedno obsiahnutých v artefaktoch z kovu, dreva či plastov v priestore, s ťažobou v srdci prijali správu o úmrtí nevšednej a nekonvenčnej umelkyne. Mira Brtková sa v stredu 18. decembra 2014 pobrala vo veku 84 rokov v jednej z belehradských nemocníc do večnosti.

Plátno definitívne osirelo, skice už nečaká príbeh tvorivej vášne, farby uschýnajú v clivote, štetec bez miazgy života zmĺkol. Pamiatka a spomienka na iskru v očiach Miry Brtkovej však do pamäti z oného desiateho májového dňa spred pomaly siedmich rokov sa mi vtisla natrvalo. Doma v bratislavskom byte mi ju zhmotňuje a zajedno i umocňuje dielko, ktoré mi pani Mira v onen májom rozvoniavajúci podvečer podarovala v jej staropazovskom dome.

ĽUDO POMICHAL
Stará Pazova – Bratislava, 10. máj – 19. december 2014

 

Vladimír Valentík: Maliarka, ktorá zbúrala konvencie

Akademická maliarka Mira Brtková patrí medzi priekopníkov abstraktného výtvarného prejavu v slovenskom výtvarnom umení. Od samotného začiatku, teda šesťdesiatych rokov 20. storočia, skúma možnosti abstraktného výtvarného prejavu koncipujúc obraz ako výraz, alebo kompozíciu čírych výtvarných prostriedkov, akými sú farba a čiara. V tomto umeleckom zameraní zostala dôsled­ná aj v súčasnosti, hoci sa na jej obrazoch novšie vyskytujú i figúry. Pre Miru Brtkovú je však nepodstatná ich mimetická, napodobujú­ca funkcia. Ona ich využíva iba ako materiál na uskutočnenie indivi­duálneho, tvorivého, autorského činu.

Znázornené figúry sú vlastne šablónovité výšivkárske vzory, v čom badať určitú autorskú dištanciu a jemný ironický postoj k figurácii. V ich navonok chaotickom roz­miestnení na plátne Mira Brtková odhaľuje geometrickú usporiada­nosť. Brtková sa v tvorbe orientuje na racionálne postupy plné tvorivej, nevyčerpateľnej energie a imaginácie. Tak napríklad pri multiplikácii živočíšnych motívov ona ich nahusťuje jeden cez druhý, vytvárajúc arabeskovitú štruktúru čiar, čo je vlastne i jeden z konečných záme­rov jej tvorivého činu.

Mira Brtková búra hranice a prekonáva tradične zaužívané, výtvar­né konvencie využívajúc v tvorbe aj neobvyklé výtvarné techniky, ale­bo ich kombináciu. Ide tu predovšetkým o výšivkárske techniky, alebo kombináciu výšivky a maľby temperou. Hoci výšivky majú tradične ozdobnú funkciu umelkyňa ich využíva v inom kontexte. Brtkovej ne­obvyklý spôsob realizácie umeleckého diela, v tomto cykle prác pome­novanom Usmernená imaginácia, spočíva na jej idei o syntéze anonym­nej ľudovej tvorby, čiže kolektívnej tvorivosti a individuálnej autorskej kreácie. Ľudová umelecká tvorba je šablónovitá, dekoratívna a hlavne úžitkového rázu, teda v podstate je protikladom voľnej umeleckej tvor­by, ako ju v súčasnosti chápeme. Pokus o ich syntézu je pochopiteľný iba v duchu postmoderny.

VLADIMÍR VALENTÍK, historik umenia a literárny kritik

 

Mira Brtková svetlo už hľadá v nebesách

Život ju neláskal a po tom, ako v leteckej havárii odrazu stratila manžela a syna, sebe a im prisľúbila, že musí tu, v tejto časnosti, dokončiť ich dielo. Teda, nielen umenie, lež aj životná filozofia a vnútorné svetlo a sila Miry Brtkovej, našej a svetovej režisérky, sochárky, maliarky a módnej návrhárky vzbudzovali obdiv. To dielo, o ktorom hovorievala 18 rokov, iste napokon dokončila a dnes predpoludním sa potíšku vydala za svojimi najmilšími.

Mira Brtková sa narodila v Nových Bánovciach v roku 1930. Zakončila dve akadémie: filmovú réžiu v Belehrade a maliarstvo v Ríme. Hovorievala, že sa najrýchlejšie naučíte plávať, keď vás hodia do vody. A ona aj sama skákala do mnohých tajomných vôd a vo všetkých sa rýchlo naučila plávať. Pritom si však zachovávala pohľad na vlastnú prácu, ktorý zostával vnútorný, nedostupný vonkajším pozorovateľom, lebo všetko hodnotila nejakými inými kritériami, vytvárajúc pritom nové maliarske a filmové imidže a kombinácie…

V Taliansku strávila časť života a do jej štyridsiatky o nej sa v našej krajine málo vedelo. V Taliansku však bola známa prakticky od roku 1964, keď mala prvú samostatnú výstavu obrazov v chýrečnej rímskej galérii Arflex. V tých rokoch Rímom sa prechádzali známe filmové hviezdy v kreáciách Miry Brtkovej. Známy módny magazín Vogue ich nazval „slovanské košele“ a na nich dominovali naše dolnozemské slovenské vzorky. S výšivkami sa zásobovala v Starej Pazove, kupovala staré kroje a z nich vystrihávala časti, ktoré zošila s plátnom, ktoré sama ofarbila.

Vytvárala i obrazy v kombinácii s výšivkami, robila skulptúry zo starého železa, skla, či odpadu, maľovala tzv. „biele obrazy“, režírovala… a vždy robila niečo nové, iné, originálne. Aj v 84-om roku života ju ešte vždy hnala obdivuhodná, neposedná energia – hovorila, že treba len hľadať vnútorné svetlo v sebe a potom je všetko omnoho ľahšie.

Multimediálna umelkyňa Mira Brtková zo Starej Pazovy sa vyše šesť desaťročí vpisovala do dejín umenia a to nielen v našej krajine ale i v zahraničí. Za to všetko jej patrí uznanie a vďaka.

Katarína Pucovská
Portál www.kulpin.net

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7636-mira-brtkova-svetlo-uz-hlada-v-nebesach

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL

Na titulnej fotografii: Mira Brtková, Stará Pazova, 10. máj 2014

Vo fotogalérii:
Mira Brtková s režisérom, scenáristom a divadelným tvorcom Miroslavom Benkom. Stará Pazova, máj 2014.

Nevšedná hra farieb, línií a tvarov: dielko, ktoré mi výnimočná výtvarníčka venovala, už pomaly sedem rokov zdobí môj bratislavský byt.

Ukážky ďalších troch umeleckých diel Miry Brtkovej z jej ateliéru.

ČÍTAJTE AJ:

K nedožitej deväťdesiatke Miry Brtkovej na portáli KULPIN.NET

http://www.kulpin.net/o-kulpine/volby/22-aktuality/aktuality/11043-k-nedozitej-devaetdesiatke-miry-brtkovej

 

Galéria