Storyteller, portál, ktorý predstavuje novinársko-podnikateľskú iniciatívu žurnalistky Vladimíry Dorčovej-Valtnerovej, si pripomenul v nedeľu 9. mája 3. výročie založenia. Portál bol založený 9. mája – v Deň Európy – a práve o európske hodnoty sa toto médium, ako proklamuje jeho zakladateľka, aj zasadzuje – vždy majúc na zreteli a uplatňujúc novinárske etické zásady a štandardy profesionálnej žurnalistiky.

Storyteller bol založený v roku 2017 a zapísaný do registra médií 9. mája 2018. Tento portál je regionálny portál, ktorý informuje a inšpiruje v slovenčine a srbčine.

“Storyteller je online mediálna platforma, ktorá podporuje profesionálne novinárske normy a etické normy a je zmesou komunitných médií, multimediálneho novinárskeho prístupu a podnikateľskej žurnalistiky. Prináša inovácie do žurnalistiky v Srbsku, najmä do médií v slovenskom jazyku. Vo svojom novinárskom a mediálnom obsahu podporuje Storyteller demokratizáciu spoločnosti, práva menšín a toleranciu prostredníctvom kritického sledovania sociálno-politických a kultúrnych javov,” vyhlásila pri priležitosti pripomínania si 3. výročia založenia portálu jeho zakladateľka a zodpovedná redaktorka Vladimíra Dorčová-Valtnerová a dodala: „Storyteller načúva potrebám komunity a odpovedá na ne, pretože sme tu pre našu komunitu. Ona je náš stredobod pozornosti – s ňou všetko začína a končí.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás sledujú, čítajú a podporujú, lebo vďaka vám dnes napr. máme podkast “Na ivici”. Ďakujeme aj novinárkam a novinárom, prekladateľom a prekladateľkám, lektorom a lektorkám, všetkým tým, ktorí nás inšpirujú a ktorých Storyteller inšpiruje. Osobitná vďaka patrí Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a programu SMS, ktorý implementuje IREX. Azda najväčšie ĎAKUJEM patrí Nezavislému spolku novinárov Vojvodiny, ktorý je druhý domov portálu Storyteller a ktorý zoskupuje nezávislé lokálne médiá, vďaka čomu sa aj naša redakcia stala partnerskou v sieti lokálnych médií, ktorú činia, okrem iných, Magločistač, Agrosmart, Fabrika kreativnosti, Pančevo siti,“ dodáva publicistka Vladimíra Dorčová-Valtnerová, zakladateľka, šéfredaktorka a editorka portálu STORYTELLER.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí k milému jubileu významného internetového média Slovákov nielen vo Vojvodine, ale svojim formátom i obsahom jedinečného medzi krajanmi vo svete, úprimne blahopraje. Jeho tvorcom, najmä Vladimíre Dorčovej-Valtnerovej, ktorá je aj členkou Komisie pre médiá a vydavateľskú činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí, želá veľa zaujímavých tém, podnetných debát vo formáte online, ako aj inšpiratívnych reportáží a rozhovorov potvrdzujúcich nielen viacrozmernú životaschopnosť slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, ale aj jej empatický potenciál v komunikácii s väčšinovým srbským národom!

SLEDUJTE  PORTÁL STORYTELLER:

https://www.storyteller.rs/

O VLADIMÍRE DORČOVEJ-VALTNEROVEJ A JEJ PROJEKTE NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/3017/storyteller—projekt-vladimiry-dorcovej-valtnerovej-slovenky-zo-srbska-a-skusenej-novinarky-posobi-ako-sviezi-tvorivy-objav-v-obcianskej-zurnalistike

 

Na fotografiách:

Vladimíra Dorčová-Valtnerová počas Tvorivej školy  žurnalistiky so svojimi kolegami z krajanských médií v septembri 2019 v Košiciach.

FOTO: PAUL STACHO, ĽUDO POMICHAL