Vzhľadom na prebiehajúce sčítania obyvateľov v celom svete sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí rozhodol špeciálne podporiť kampane, ktoré napomôžu k čo najpresnejším údajom o počte Slovákov v zahraničí.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí povzbudzuje krajanské organizácie aj jednotlivcov k využitiu možnosti mimoriadnej alebo riadnej dotácie od ÚSŽZ pre informačné kampane, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o možnosti prihlásenia sa k slovenskej národnosti pri sčítaní obyvateľov iných krajín. 

Informácie o reálnom počte našich krajanov v jednotlivých štátoch sveta sú dôležité pri tvorbe politík Slovenskej republiky voči slovenskej diaspóre. Aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa snaží finančnú podporu proporčne prerozdeľovať, je teda v záujme samotných krajanských komunít, aby údaje o počte Slovákov žijúcich v zahraničí boli čo najpresnejšie.

O podporu môžu žiadať len projekty z tých krajín sveta, v ktorých sa pri sčítaní obyvateľov zisťuje ich národnosť. 


POZOR: O VAŠOM PROJEKTE SA PORAĎTE S TERITORIALISTKOU ZODPOVEDNOU ZA VAŠU KRAJINU (kontakt na konci článku).


Kampane pre rok 2021 a začiatok roka 2022
Pre kampane ku sčítaniam obyvateľov v tomto roku a v prvom polroku 2022 odporúčame využiť možnosť žiadosti o mimoriadnu dotáciu a to ideálne 6-8 mesiacov pred začiatkom sčítania. Žiadosť o mimoriadnu dotáciu je možné podať len v listinnej podobe poštou do 30.11., do elektronického dotačného systému sa takáto žiadosť nevkladá. Postup konzultujte s teritorialistkou zodpovednou za oblasť, v ktorej žijete.

Kampane od druhej polovice 2022 a neskôr
V prípade sčítaní v druhej polovici roka 2022 a neskôr odporúčame využiť riadny dotačný systém ÚSŽZ, ktorý bude spustený v októbri 2021. O začatí procesu prijímania dotácií na rok 2022 budeme informovať verejnosť na našom webe a sociálnych sieťach.

Tabuľka krajín s početnými slovenskými komunitami, dátumy sčítania obyvateľov týchto krajín a odporúčaný dátum podania žiadosti o dotáciu:

Krajina Trvanie sčítania
(RD referenčný dátum)
Kedy podať žiadosť
o dotáciu?
Viac informácií na: Zisťuje sa
národnosť?
Nemecko RD 15.5.2022 mimoriadna – konzultovať www.zensus2022.de ?
Srbsko RD 30.9.2022 riadna – október 2021 zatiaľ nezverejnené A
Škótsko RD 20.3.2022 mimoriadna – konzultovať www.scotlandscensus.gov.uk A
Maďarsko RD 1.10.2022 riadna – október 2021 zatiaľ nezverejnené ?
Rumunsko RD 1.12.2021, zač. 2022 mimoriadna – jún 2021 www.recensamantromania.ro ?
Írsko RD 3.4.2022 mimoriadna – konzultovať www.cso.ie/en/census/ A
Ukrajina RD 1.2.2023 mimoriadna – konzultovať www.ukrcensus.gov.ua/eng/ A

 

Najčastejšie otázky a odpovede o dotáciách (všeobecne):
https://www.uszz.sk/najcastejsie-otazky-a-odpovede-o-dotaciach/

V prípade ďalších otázok a záujmu o podporu vášho projektu sa obráťte na teritorialistku zodpovednú za vašu oblasť:

Mgr. Ida DESZKÁSOVÁ
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko
Tel.: 00421/2/57 20 05 32
Mobil: 00421/ 914 335 260
E-mail: ida.deszkasova@uszz.gov.sk

Ing. Jana HANÁKOVÁ
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: Srbsko, Rumunsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 28
E-mail: jana.hanakova@uszz.gov.sk

Ing. Janka TÖMÖL
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: EURÓPA (okrem Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
Tel.: 00421/2/57 20 05 44
E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk