Rok predtým, ako by sme si s Alexandrom Kormošom v sobotu 10. apríla 2021 štrngli k jeho nádhernej osemdesiatke, predstihla ho bôľna smrť. Šaňo však zostal v srdciach Slovače pod pravým brehom Dunaja, v mysliach na jeho verše a na jazyku jeho slovenčiny, ktorú krášlil a povznášal jeho vycibrený štýl, rým a jemnocit myšlienok. Potešili a stále v básnických zbierkach Alexandra Kormoša povzbudzujú v láske k jazyku predkov od Pilíšu po Dolnú zem tisíce Slovákov, ktorí nielenže nevzdali svoju snahu znovu sa pritúliť k svojej jazykovej dedovizni a postati, ale sú odhodlaní s vehemenciou i nádejou ďalej ju rozvíjať a odovzdávať novým generáciám.

A tak aj preto je niekoľkonásobne cenný publicistický dokument, ktorý na počesť pamiatky Alexandra Kormoša – ikonickej osobnosti Slovákov v Maďarsku, santovskom rodákovi, básnikovi, učiteľovi, redaktorovi a hudobníkovi, odvysielala v pondelok 12. apríla 2021 verejnoprávna televízia Maďarska na okruhu Duna TV v aktuálnej relácii slovenského magazínu DOMOVINA. Vrelo ju odporúčame (v trvaní 25 minút) všetkým priaznivcom našich priateľov – Slovákov v Maďarsku.

SLEDUJTE TELEVÍZNY DOKUMENT

VENOVANÝ ALEXANDROVI  KORMOŠOVI

V RELÁCII MAGAZÍNU DOMOVINA:

https://mediaklikk.hu/video/domovina-a-kolto-uzenete/