Aj v čase covidovom si Spoločnosť M. R. Štefánika  v Českej republike za prísnych epidemiologických opatrení v utorok 4. mája 2021 pripomenula 102. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika pri jeho soche na Petříně.  Už dopoludnia si pamiatku Milana Rastislava Štefánika uctili vencami prezident Českej republiky, Ministerstvo obrany ČR, Armáda ČR, Poslanecká snemovňa , Český svaz bojovníků za svobodu a Česká obec sokolská.

Popoludní pri soche M. R. Štefánika položili vence a kvety veľvyslanec Slovenskej republiky v ČR JE Rastislav Káčer, delegácia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v ČR, vedená predsedom PhDr. Vojtechom Čelkom, delegácia Československej obce legionárskej vedená predsedom MUDr. Pavlom  Budinským a tajomníkom Ing. Jiřím Filipom, tajomníčka Masarykovho demokratického hnutia Jindřiška Nevyjelová, vedúci Štefánikovej hvezdárne na Petříne Ing. Tomáš Prosecký a senátor Marek Hilšner.

Vo štvrtok 6. mája na cintoríne v Prahe 8 – Ďáblice na Pietnom mieste venovanom padlým vojakom spojeneckých armád a účastníkom Pražského povstania, položili kyticu kvetov aj členky Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR – PhDr. Marta Verébová a Janka Haluková za prítomnosti predstaviteľov diplomatického zboru príslušných krajín .

Pietny akt usporiadal Český svaz bojovníků za svobodu, ktorý bol tiež organizátorom slávnosti na pražskom Klárove k výročiu ukončenia  2. svetovej vojny a k ucteniu pamiatky padlých a obetí vojny. Kvetiny tu položil predseda Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR PhDr. Vojtech Čelko spolu s tajomníkom Masarykovej spoločnosti Dr.  Jiřím Riedlom.

Členka našej Spoločnosti  MRŠ pani Jiřina Kasáčková pri týchto výročiach usporiadala v priestoroch fary Českobratskej cirkvi evanjelickej v Mělníku, výstavu o vedcovi, politikovi a vojakovi generálovi M. R. Štefánikovi, spojenú s možnosťou vychádzky na Štefánikovu vyhliadku.

Ústredná spomienka na ukončenie 2. svetovej vojny za prítomnosti prezidenta ČR a najvyšších predstaviteľov  štátu sa potom konala v sobotu 8. mája  2021 pri Národnom pamätníku na hore Vítkov. Slávnosť vysielala v priamom prenose aj Česká televízia.

ZUZANA BUKOVSKÁ, JANKA HALUKOVÁ

Foto: Zuzana Bukovská a archív zúčastnených organizácií

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Socha M. R. Štefánika pri Hvezdárni  na Petříně v Prahe.

Pietny akt na Petříně  v utorok 4. mája – veniec k soche M. R. Štefánika položil JE Rastislav Káčer, veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike.

Dr. Vojtech Čelko a Janka Haluková pri soche M. R. Štefánika na Petříně.

Spoločná fotografia počas pietnej pripomienky na Petříně.

Položenie kvetín pri pomníku na Klárove – Dr. Vojtech Čelko a Dr. Jiří Riedl.

Vence na Vítkove položili okrem prezidenta ČR aj predseda Senátu, predseda Snemovne a vicepremiérka vlády Č, ako aj ďalší činitelia.