SLOVENSKÝ ŠKOLSKÝ SPOLOK SOVA vo Viedni sa roky aktívne stará o to, aby deti našich krajanov v hlavnom meste Rakúska a jeho blízkom okolí  nestratili kontakt so slovenčinou, reáliami o Slovensku, o jeho kultúrno-duchovných hodnotách. Tomu podriaďuje SOVA svoju činnosť koncentrujúcu sa najmä v mesiacoch školského roku. Prirodzene, ani týmto vzdelávacím aktivitám Slovákov vo Viedni sa nevyhli obmedzenia v čase koronavírusovej pandémie, avšak v SOVE nestrácajú optimizmus a už teraz motivujú rodičov detí a do pozornosti im dávajú možnosti výučby slovenského jazyka v budúcom školskom roku.

Milí Slováci a Slovenky,

hodnotu materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Pritom jazyk je najsilnejším nástrojom na zachovanie a rozvoj nášho kultúrneho dedičstva. Spolok SOVA pomáha rodinám zvyšovať úroveň ovládania jazyka, a tým vytvárať priestor pre slovenčinu hlavne u detí. Dostali sme od vás niekoľko dotazov ohľadne vyučovania slovenčiny v Rakúsku. Tu je krátky prehľad:

Náš spolok SOVA organizuje aj na budúci školský rok vyučovanie slovenčiny pre deti v spolkových priestoroch každú sobotu doobeda. Detailné informácie k termínom od nás dostanete mailom koncom augusta, alebo ich nájdete na stránkach www.slovaci.at.

Sprachförderzentrum (Bildungsdirektion für Wien) ponúka bezplatnú výučbu slovenčiny ako materinského jazyka pre deti základných a stredných škôl – počas týždňa v určených časoch ako „unverbindliche Übung“ (je potom uvedené aj na vysvedčení). Triedy sa budú otvárať na školách s najväčším počtom záujemcov. Deadline na prihlásenie je 30. júna 2021! Prihláška nie je záväzná, ak by napr. miesto alebo čas nevyhovoval. Takže – ukážme záujem a prihlásme naše deti.

Prihláška a kontakt Volkschule: deti treba prihlásiť čo najskôr vyplnením tejto prihlášky, podpísať ju, odovzdať riaditeľom vo vašej škole a priamo poslať mailom pani dzenita.oezcan@bildung-wien.gv.at , Mobil: 0664 / 88437277, Prihláška VS
Kontakt pre Gymnasium/Mittelschule florian.moser@bildung-wien.gv.at, Tel: 01/525 25 77221, Prihláška G/MS
Spolok SOVA podporuje túto iniciatívu, dajte nám vedieť na email –sova@slovaci.at – ak ste dieťa prihlásili. Ak potrebujete bližšie informácie, obráťte sa telefonicky na priamo uvedené kontakty alebo na slovenčinárku: Katarína Mičíková, tel. 0699 / 81142159.

Školský spolok Komenský v 3. viedenskom okrese vedie verejnoprávne súkromné bilingválne školy: materská škola, obecná škola a reálne gymnázium. Ponúka deťom žijúcim vo Viedni výučbu nielen v nemeckom, ale aj v českom a od roku 2004 aj v slovenskom jazyku. Bližšie informácie na webovej stránke  www.komensky-vienna.at.

S pozdravom,
Elena Mandik a Vlado Mlynar
za Slovenský školský spolok SOVA