Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zorganizoval v Báčskom Petrovci 12. mája 2023 Zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie. Zasadnutie sa konalo v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, kde účastníkov privítala riaditeľka gymnázia Vjeroslava Struhárová. Na zasadnutí sa zúčastnili členovia komisie z Maďarska, Rumunska, Srbska, Chorvátska a Ukrajiny. ÚSŽZ reprezentovali pán Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ a Katarína Baranyaiová, z Odboru politického a strategického. Hosťami zasadnutia boli Dušanka Petráková, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ján Pavlis, predseda VKV NRSNM a Monika Podsklanová Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca ZÚ SR v Belehrade.

Komisia zasadala po 7 mesiacoch, nakoľko po dohode upravila pravidelný dátum svojich ročných zasadnutí na mesiac máj. Na zasadnutí komisie boli prediskutované témy ako úloha ÚSŽZ v podporovaní slovenského národnostného školstva, implementácia novej Koncepcie a Vykonávacieho plánu, informácie o letných táboroch pre krajanské deti, organizovaných úradom v lete 2023 a informácie o vyhodnotení súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Zo strany krajanov boli prezentované aktuálne projekty, ako aj prediskutované otvorené otázky ohľadom podpory ÚSŽZ, ako aj MŠVVaŠ SR.

V rámci zasadnutia bola prítomným prednesená prezentácia nových publikácií Aha, Slovenčina! v rámci projektu Erasmus+ Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov. Prezentovala riaditeľka súkromnej jazykovej školy iCan Alona Kurotová.

Budúce zasadnutie sekcie sa uskutoční v máji 2024 v Bratislave.

O priebehu zasadnutia si môžete prečítať taktiež v článku redakcie Hlas ľudu:
https://hl.rs/komisia-pre-skolstvo-sekcia-pre-strednu-juznu-a-vychodnu-europu-zasadala-v-petrovci/