Slávnostný program s odhalením pamätnej busty Adolfa Svätopluka Oswalda, Slováka, ktorý zahynul v Srbsko-tureckej vojne, v bitke pri Sriemskej Rači 4. júla 1876, sa v tejto dedinke v hraničnom pásme s Republikou srbskou uskutočnil vo štvrtok 23. septembra 2021. Informuje o tom portál KULPIN.NET. S láskavým dovolením jeho šéfredaktorky a autorky reportáže KATARÍNY PUCOVSKEJ sprostredkúvame túto významnú udalosť z pohľadu Slovákov v srbskej Vojvodine aj pre našich ďalších krajanov vo svete.

Adolf Svätopluk Oswald bol členom dobrovoľníckych jednotiek v srbskej divízii Drina bojujúcej proti Osmanskej ríši. Finančné prostriedky na vypracovanie a postavenie pamätnej busty zabezpečil „Výbor pre postavenie pamätníka Adolfa Svätopluka Osvalda–Nový Sad“ v čele s riaditeľom Archívu Vojvodiny Nebojšom Kuzmanovićom a mesto Sriemska Mitrovica.

V tomto roku si pripomíname 145. výročie úmrtia Adolfa Svätopluka Osvalda a tento pamätník by podľa slov účastníkov oslavy mal byť aj určitou metaforou a symbolom srbsko-slovenského priateľstva, ktoré má hlboké korene, zaväzujúce aj súčasníkov pestovať a prehlbovať tieto vzťahy. Pamätník spoločne odhalili štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Srbska Nemanja Starović a veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku J.E. Fedor Rosocha.

Slávnosť pri príležitosti odhalenia pamätníka prebiehala na presné poludnie na nádvorí Základnej školy v Sriemskej Rači. Slávnostné príhovory mali predstavitelia Srbska, Slovenska a zástupcovia mesta Sriemska Mitrovica v čele so starostkou Sriemskej Mitrovice Svetlanou Milovanovićovou. Na slávnosti odhalenia busty sa zúčastnil aj biskup SEAVC v Srbsku Jaroslav Javorník, predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík, čestný predseda MSS Rastislav Surový, predseda Združenia Srbov na Slovensku Stane Ribič, antropolog a archeolog Kristijan Obšust a ďalší.

V programe osláv vystúpil Komorný zbor Zvony a spevokol Ozvena zo Selenče, ktorý pod vedením Juraja Súdiho a za sprievodu selenčského orchestra zaspieval hymny Srbska a Slovenska. Spevák Miša Blizanac zaspieval pieseň Srbská zástava, ktorej autorom ja Svetozar Miletić. Príležitostnú baseň a Oswaldov text si prítomní vypočuli v prednese Anny Asodiovej z Kysáča a fujarista Michal Struhár z Báčskeho Petrovca priniesol do tohto sriemskeho mestečka tóny slovenského hudobného nástroja fujara. Bustu vypracoval a umelecky stvárnil sriemskokarlovecký sochár Đorđe Lazić Ćapša.

Adolf Svätopluk Osvald

(* 12. máj 1839, Banská Bystrica – † 4. júl 1876, v bitke pri Sremskej Rači) bol spisovateľ, novinár, redaktor. Pseudonym: A.Sv. Bystrický, Detvan, A.S.Pohronský, Turanský, Turský, Urpinov, Urpinský. Základné a stredoškolské vzdelanie získal v Banskej Bystrici, 1863 – 1866 študoval filozofiu na univerzite v Prahe. Roku 1862 bol pisár pri stoličnom súde v Banskej Bystrici, neskôr redaktor v Prahe, na Slovensku a v Budapešti. Dobrovoľník v srbsko-tureckej vojne, padol v boji. Príslušník generácie okolo almanachu Napred. Básnickou tvorbou sa zaradil do prúdu epigónskej poštúrovskej tvorby. Autor veršovaných povestí, biografických profilov, politických komentárov, úvah a spravodajských príspevkov v slovenských, českých a nemeckých časopisoch. Prekladateľ z nemčiny, poľštiny a maďarčiny. (sk.wikipedia.org)

Z jeho tvorby TU:
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1860/Osvald_Bratovi-Tesnoskalskemu-list-o-tej-balade/1

 

KATARÍNA PUCOVSKÁ – KULPIN.NET

FOTO: KULPIN.NET