hlavná foto

Milí priatelia nášho časopisu, prajeme Vám v novom roku 2021 nielen veľa zdravia, ale aj veľa lásky, porozumenia a priateľských objatí, o ktoré sa budeme môcť bez akýchkoľvek obáv navzájom podeliť. Veríme, že všetko zlé sa raz skončí, že sa opäť deti budú môcť vrátiť do školských lavíc a k svojim kamarátom, dospelí zas do svojich pracovných kolektívov a Vy, naši milí krajania, do spolkových priestorov.

Ingrid Žalneva a redakčná rada POHĽADOV – časopisu Slovákov v Rakúsku, dávajú do pozornosti pútavé čítanie v aktuálnom čísle krajanského magazínu: https://www.slovaci.at/tl_files/pohlady/2020/Pohlady%203-2020%20web.pdf

 

Galéria