Slovenský inštitút vo Varšave začal realizovať nový projekt pod názvom Pondelkové rozhovory, ktorý je zameraný na predstavenie slovenských a poľských osobností z oblasti diplomacie, kultúry, cestovného ruchu, ekonomiky, športu a vzdelávania, ktoré sa podieľajú na prezentácii Slovenska a rozvoji slovensko-poľských vzťahov. Ide o moderovaný rozhovor s pozvaným hosťom na zaujímavé témy. Moderátorkou relácie je pracovníčka SI vo Varšave Katarína Paliderová. Relácia je vysielaná na facebookovej stránke SI vo Varšave a je zdieľaná a propagovaná partnerskými inštitúciami. 

Vysielanie štvrtej časti Pondelkových rozhovorov sa uskutočnilo 7. júna 2021 a hosťom relácie bola šéfredaktorka krajanského mesačníka ŽIVOT Agáta Jendžejčíková, ktorá v rozhovore priblížila aktivity krajanskej redakcie a spoluprácu so Slovenskom inštitúte vo Varšave. Agáta Jendžejčíková od roku 2003 pracuje pre redakciu krajanského časopisu ŽIVOT, ktorý je určený pre Slovákov v Poľsku, najmä z územia Spiša a Oravy.

ŽIVOT je tlačovým orgánom Spolku Slovákov v Poľsku. Časopis ŽIVOT vychádza od roku 1958. Venovaný je problematike slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku. Jeho periodicita je mesačná. Prináša informácie z krajanskej komunity, z dejín, života a kultúrnych aktivít Slovákov na Spiši i Orave. Dokumentuje významné udalosti v živote slovenskej krajanskej komunity v Poľsku. Čitatelia sa zároveň môžu zdokonaľovať v slovenčine, keďže časopis vychádza v slovenskom jazyku.

ZDROJ: mzv.sk