Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena oslavoval v sobotu 16. októbra 20. výročie svojho založenia. Oslava bola spojená s prezentáciou najnovšieho CD-nosiča s názvom Čas radosti, veselosti. Udalosť približuje slovom i obrazom Eva Fábiánová, šéfredaktorka týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny na jeho portáli. LUNO.HU.

Na podujatí v Osvetovom stredisku Attilu Józsefa po pozdrave predsedníčky Zuzany Hollósyovej a podpredsedníčky Márie Libayovej, nasledovala videoprojekcia o posledných 20 rokoch spevavého života súdržného kolektívu, ktorý potom pod dirigentskou taktovkou Adama Balázsa Galambosa mal skvelý koncert.

Po koncerte nasledovali pozdravy. Jubilujúci súbor pozdravila medzi inými predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, slovenský hovorca v maďarskom parlamente Anton Paulik, generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Emil Kuchár, predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortiová, riaditeľka Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti Júlia Szabová Marloková, kurátor Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku pri Správe fondov Gábora Bethlena, Ondrej Csaba Aszódi, predsedníčka Spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina Zuzana Szabová, ale za neúnavnú prácu vedúcej zboru sa poďakovali aj členovia krásnou kyticou.

Vydanie CD-nosiča s názvom Čas radosti, veselosti, ktorý Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena premiérovo prezentoval počas koncertu pri príležitosti 20. výročia vzniku zboru, finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

(ef) – luno.hu / Ľudové noviny

Foto: EVA FÁBIÁNOVÁ

 

Ku gratulantom ku krásnemu jubileu významného slovenského kultúrneho telesa, ktoré sa teší pozornosti tak našej národnostnej menšiny, ako aj väčšinového domovského maďarského národa priamo v hlavnom mesta Maďarska, sa pripája so želaním ďalších úspešných rokov, podujatí a koncertov prezentujúcich bohatosť kultúry a piesňovej zborovej tvorby Slovákov v Maďarsku, sa v mene svojho predsedu Milana Jána Pilipa pripája aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prirodzene, že blahoprianí k jubileu Ozveny bolo neúrekom. V tomto kontexte radi uverejňujeme jedno z nich zo Slovenska, v ktorom je aj faktograficky zahrnutý jedinečný príbeh Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena.

Pozdravný list predsedníčky OZ Dotyk ľudskosti Kataríny Hrkľovej

Vážená pani Zuzana Hollósyová,

predsedníčka zboru OZVENA, vážení členovia, vážené členky Ozveny, vážení vysokopostavení hostia, účastníci slávnosti, dovoľte, aby Vás s úctou pozdravila menom občianskeho združenia Dotyk ľudskosti, o. z. – Touch of Humanity i menom svojím a poďakovala za pozvanie na slávnosť pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena. Piesne sú zrkadlom srdca a citu a v histórii Slovákov doma i vo svete vždy plnili dôležitú spoločenskú a duchovnú funkciu. Kultúrny život Slovákov v Maďarsku vznikom Ozveny bol výrazne obohatený nevšedným posolstvom krásy piesní, skvostov klasickej hudby.

Zakladateľka zboru Zuzana Hollósyová pozvala k spolupráci Jána Šutinského, (žiaľ dnes už nebohého) , ktorý sa stal dirigentom zboru a každý piatok cestoval z Békéšskej Čaby do Budapešti, aby profesionálne usmerňoval Ozvenu. Oduševnená práca prvého dirigenta a jeho nasledovníkov, vynikajúcich odborníkov, sa stala garanciou dobrej práce zboru a vývoja súboru.

Dnes si pripomínate významný deň, keď ste založili výnimočné spevácke teleso, ktoré prezentuje slovenskú hudobnú kultúru Slovákov v Maďarsku, svetové hudobné skladby a prinášate krásu spevu, hudby pre všetkých milovníkov melódií a hudby. V bohatej mozaike Vášho repertoára dostávajú priestor slovenské ľudové piesne z Maďarska, z krajiny predkov, zo Slovenska, náboženské piesne, klasické zborové skladby Bacha, Mozarta, Kodálya, Suchoňa a ďalších.

Ozvena pravidelne vystupuje na najrozličnejších podujatiach budapeštianskych Slovákov, ako aj v Slovákmi obývaných osadách v Maďarsku. Ozvene tlieskali vďační diváci a poslucháči nielen v Maďarsku, ale aj v krajine predkov na Slovensku, v rumunskom Nadlaku, v Prahe a v ďalších mestách Európy. Ozvena od roku 2002 organizuje Stretnutia slovenských speváckych zborov v Maďarsku, zúčastňuje sa prehliadok speváckych zborov v zahraničí a v roku 2019 usporiadala s veľkým úspechom IX. Medzinárodné stretnutie speváckych zborov v Budapešti s účasťou zborov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Rumunska a Poľska. Hlasy Ozveny znejú v Zalavári počas slávností na počesť svätých Cyrila a Metoda, nedávno zneli na Zvolenskom festivale speváckych zborov, Ozvena získala 1. miesto na 5. Medzinárodnom krajanskom festivale v Prahe a dosiahla mnohé ďalšie úspechy.

S Ozvenou sme spolupracovali už v časoch Domu zahraničných Slovákov a spolu so Slovenskou samosprávou Budapešti sme v Stredisku kultúry Bratislava – Nové Mesto pripravili Dni budapeštianskych Slovákov s výstavou a vystúpením zboru Ozvena. Vystúpenia Ozveny sme sledovala na najrozličnejších podujatiach Slovákov v Maďarsku aj ako členky občianskeho združenia Dotyk ľudskosti o. z. – Touch of Humanity a vždy nás uchvátila krása spevu jeho členov.

Pred dvadsiatimi rokmi spev a hudbu milujúci Slováci z Budapešti založili Ozvenu, jej hlas sa ozýva v plynutí času a prináša radosť a krásu vďačným poslucháčom doma i vo svete. Vážená pani predsedníčka, vážené členky, vážení členovia Ozveny je pre mňa cťou pozdraviť 20-ročnú Ozvenu a popriať jej do ďalších rokov čas naplnený bohatou prácou, aby ste naďalej odovzdávali klenoty hudby a spevu ďalším generáciám, vďačným návštevníkom Vašich vystúpení. Prajem Vám, aby ste i naďalej vítali divákov mottom: „Zdravíme Vás jasavou piesňou.“

S hlbokou úctou

Mária Katarína HRKĽOVÁ, predsedníčka,
Dotyk ľudskosti, o. z. – Touch of Humanity