hlavná foto

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko) (zriaďovatelia Ceny Pro Cultura Slovaca) vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v Slovenskej republike, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Pro Cultura Slovaca navrhli potenciálnych ocenených na rok 2021, a to najneskôr do 1. marca 2021 e-mailom na: uksm@slovaci.hu, oszo@slovaci.hu a následne aj v tlačenej podobe na adresu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/a, Maďarsko).

Cena Pro Cultura Slovaca sa udeľuje každoročne pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva (18. apríl) počnúc rokom 2018 za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj Pamätné listy za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov.

Cenu alebo pamätný list môžu získať fyzické osoby alebo právnické osoby z komunít dolnozemských Slovákov (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko), alebo zo Slovenskej republiky, ak svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenskej národnostnej kultúry na Dolnej zemi.

Cena Pro Cultura Slovaca sa udeľuje:

a) za prínos v oblasti ľudovej kultúry;

b) za prínos v oblasti divadelného umenia a umeleckého prednesu;

c) za prínos v oblasti výtvarného umenia;

d) za prínos v oblasti hudobného umenia;

e) za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí;

f) za prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby;

g) za činnosť vo vedení kultúrno-umeleckých telies tradičnej a modernej kultúry;

h) za úspešné riadenie kultúrnych ustanovizní;

i) za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí;

j) za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu;

k) za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov;

l) za mimoriadny kultúrny počin v slovenskom dolnozemskom i zahraničnom kontexte.

Prihlášku na podanie návrhov si môžete vyhľadať na portáli Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku www.slovaci.hu a na portáli Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku www.slovakkultura.hu.

Tešíme sa na spoluprácu!

V mene zriaďovateľov

Katarína Király, PhD.
riaditeľka
Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výzva na podávanie návrhov na Cenu Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov za rok 2021 (celé znenie v pdf formáte)

ŠTATÚT Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov (celé znenie dokumentu v pdf formáte)

Návrhový list na Cenu Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov (celé znenie dokumentu v pdf formáte)