Milí priatelia slovenčiny vo svete, Slovenské vzdelávacie centrum SiM – Slowakisch in München Zvonček odštartovalo nový projekt: PODCAST S JARMILOU/ PODCAST MIT JARMILA. Projekt je zložený zo štyroch tematických sérií podcastov, ktoré sú v dvoch jazykových verziách – farebne rozlíšených. 

SLOVENSKÁ VERZIA

Červená séria: Slovenčina vo svete

Je zameraná na predstavenie ISEIA a jednotlivých slovenských vzdelávacích centier a škôl vo svete. Formou osobných rozhovorov odpovieme napríklad na otázky:

– Prečo je vyučovanie materinského jazyka pre nás také dôležité?

– Aké výhody majú deti, ktoré vyrastajú dvojjazyčne alebo viacjazyčne?

– Aké projekty realizujú centrá a ISEIA na podporu vzdelávania materinského jazyka?

– Ako realizovať viacjazyčnú výchovu doma – ako postupovať, aké pravidlá si majú rodičia doma stanoviť?

Zelená séria: Slováci v Mníchove

Vznikla s cieľom informovať nových Slovákov, ktorí prichádzajú do Mníchova, pomôcť im sa zorientovať v školskom, zdravotnom, sociálnom a právnom systéme Bavorska.

Formou osobných príbehov predstavia Slováci svoje príbehy a odpovieme na otázky:

– Ako je uznané moje slovenské vzdelanie v Bavorsku?

– Kde a ako sa učiť jazyk?

– Ako si vybrať zdravotné poistenie?

– Akú školu vybrať pre moje dieťa a ako mu pomôcť sa dobre integrovať?

– a iné…

V rámci slovenskej sekcie boli našimi hosťami:

Inga Sivcová – Kuzma, koordinátorka slovenských vzdelávacích centier v USA

Ivana, zdravotná sestra z Martina

Monika, absolventka Sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva

Sledujte naše slovenské časti na streamovacích stránkach iTunes, Spotify, Poodcaster.de a pod.

napr. Spotify: https://open.spotify.com/show/3rIxy0i8cbeOmJkRBh8zQp

 

NEMECKÉ SÉRIE: Podcast mit Jarmila

Blaue Reihe: Daheim in München

Doma v Mníchove. Cieľom je formou osobných rozhovorov predstaviť rôzne organizácie, ktoré sa zaoberajú vyučovaním materinského jazyka a kultúry. Zvonček sa aktívne zapája a aj organizuje medzikultúrne projekty a akcie pre ostatné migrantské organizácie v Mníchove prepojené v organizácii MORGEN e. V.

Gelbe Reihe: Daheim in München – Slowaken in München

Slováci v Mníchove: Predstavenie úspešných Slovákov, ich začiatky a súčasné aktivity a prácu v Mníchove. Cieľom je motivácia ostatných k dosahovaniu svojich cieľov v novom prostredí v Mníchove – ako aj informovať verejnosť o aktivitách Slovákov v Mníchove.

V rámci nemeckej verzie boli našimi hosťami:

Viktória aus Peru

David – Lehrer aus der Slowakei

Weltfrauentag I.

– Morgen e. V, SiM – Zvonček, Mehr Platz zum Leben, Deutsch-Albanischer Verein, ASAIPE – Französische Verein Weltfrauentag II. – Morgen e. V, SiM – Zvonček, Mehr Platz zum Leben, Deutsch-Albanischer Verein, ASAIPE – Französische Verein Sledujte naše nemecké časti na streamovacích stránkach iTunes, Spotify, Poodcaster.de a pod.

napr. Spotify: https://open.spotify.com/show/3Pqh9f7THQkygCAQQPH094

 

Popočúvajte, ako sa darí Slovákom vo svete.

Srdečne pozdravujem do celého sveta

Ing. Jarmila Buchová, PhD.

web podcastu: https://www.iseia.eu/podcast