Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vo svojej komunikácii s krajanmi – či už oficiálne, alebo v kuloárnych priateľských rozhovoroch počas podujatí s puncom slovenskosti (ktoré, žiaľ, už viac ako rok musíme oželieť a nádejať sa na ich znovu oživenie), neustále nabáda na krajanskú empatiu, prejavenie spolupatričnosti, významnému fenoménu vzájomnej podpory. Ide o aspekt, ktorý vedie nielen k vzájomnému poznaniu Slovákov vo svete, ale v mnohom aj inšpiruje jednotlivé krajanské komunity v ich aktivitách, nevraviac o otváraní širokých možností ich komunikácie naprieč krajanskou mapou.

Preto potešil v uplynulých dňoch mail, ktorý adresovala Janka Haluková, presbyterka Slovenského a. v. evanjelického zboru v Prahe a tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR predsedovi ÚSŽZ Milanovi Jánovi Pilipovi a pracovníkom úradu nielen k želaniam sviatkom Veľkej noci, ale aj v kontexte projektu rekonštrukcie Evanjelického chrámu na Rákocziho triede v Budapešti, ktorý bude slúžiť Slovákov v hlavnom meste Maďarska ako multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum.

Pani Janka Haluková aj v mene Združenia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí  o. i. v maili píše: „Som záujmom som si prečítala na webovej stránke ÚSŽZ aj radostný oznam o spoločnom postupe a financovaní Maďarska a Slovenska pri rekonštrukcii bývalého Slovenského evanjelického kostola v Budapešti, kde kázal kedysi aj Ján Kollár. Mala som možnosť pred časom zúčastniť sa odhalenia jeho busty a tabule pri vstupe do areálu. Veľmi ma teší, že na tomto mieste vznikne spojené Slovenské centrum a prajem všetkým zúčastneným úspech pri jeho budovaní.

Prikladám jednu fotku z Pietnej spomienky na 169. výročie úmrtia Jána Kollára. Kvetiny na jeho náhrobok na Olšanskom cintoríne položil aj nový veľvyslanec SR v ČR pán Rastislav Káčer spolu s pani konzulkou Zuzanou Warderovou. Pán veľvyslanec bol predtým na tomto poste práve v Budapešti a osobnosť Jána Kollára ho veľmi zaujímala. V  Slovenskom evanjelickom zbore v Prahe máme možnosť aj v tomto čase chodiť do nášho kostola Sv. Michala, V Jirchářích, aj keď v obmedzenom počte a pri dodržaní  protiepidemiologických opatrení. A tak aj v tomto sviatočnom veľkonočnom čase si vypočujeme Slovo Božie v rodnom slovenskom jazyku, či už priamo v kostole, alebo online vďaka internetovému prenosu.“

 

So želaním všetkého dobrého a s úctou

Janka Haluková

presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe

a tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR