Dodnes najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku je venovaný prírode, kultúrnym zaujímavostiam, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu a ďalším témam. „Svetlo sveta uzrel v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška,“ priblížil Daniel Kollár, editor časopisu a majiteľ vydavateľstva Dajama, ktoré je od roku 2004 nakladateľom časopisu. Zároveň pripomína, že „žiadna krajina v Európe sa nemôže pochváliť časopisom, ktorý by v nepretržitom vychádzaní 100 rokov zaznamenával jej krásu.“

Hlavnou hybnou silou pri jeho vzniku bola skupina okolo Miloša Janošku a Pavla Stacha. „Obaja spolu s ďalšími priateľmi intenzívne pociťovali nedostatočnú propagáciu slovenskej turistiky a turistický časopis mal byť podľa nich najlepším prostriedkom na jej ďalší rozvoj,“ vysvetľuje v tlačovej správe k jedinečnej storočnici Krás Slovenska Daniel Kollár. „Od slov nebolo ďaleko k činom, zvlášť po tom, keď zbierkou pomohli aj americkí Slováci. Celé to zorganizoval Stachov priateľ Matej Sopko, ktorý dokázal zozbierať na tú dobu veľkú finančnú sumu (5000 Kčs).“

Prvé číslo Krás Slovenska vyšlo v polovici januára 1921. Nepredávalo sa, ale bolo posielané ako ukážka s dôvetkom, že druhé číslo bude posielané už len skutočným predplatiteľom. Úvodné číslo časopisu sa začínalo editoriálom Miloša Janošku, ktorý v ňom vytýčil heslo časopisu „Poznajme otčinu!“, a jedna z jeho ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu platný dodnes: „Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku ako kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom.“

Časopis vykonal v 20. storočí veľa osvetovej činnosti. Hoci sa menila jeho štruktúra i rozsah, grafická úprava, počet čísel v jednotlivých ročníkoch, redaktori a vydavatelia, svojím obsahom zostal rovnaký. „V 80. rokoch Krásy Slovenska boli z hľadiska ochrany prírody a pamiatok azda jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy, čím prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska,“ poznamenal Daniel Kollár s tým, že za sto rokov vyšlo viac ako 1000 čísel časopisu a vystriedali sa pri tom dve desiatky šéfredaktorov.

Krásy Slovenska sa neodchýlili od svojho pôvodného motta ani po roku 2004. Časopis sa snaží o zviditeľňovanie nádherných kútov Slovenska, často nepoznaných.  Časopis má niekoľko tisíc čitateľov. Mnohí z nich sa každoročne zúčastňujú na tradičných stretnutiach, ktoré sa uskutočňujú od roku 1964 a striedajú sa pri tom lokality západného, stredného a východného Slovenska.  Riaditeľ Vydavateľstva DAJAMA Daniel Kollár podčiarkol, že miesta organizovania zrazov boli a sú na niekoľko rokov dopredu rezervované: „V tomto roku by sa stretnutie malo uskutočniť v Ružomberku a na Malinom Brde, čiže symbolicky na Liptove, tam, kde časopis vznikol pred sto rokmi.“

K storočnici Krás Slovenska, výnimočného časopisu, ktorý poznajú aj mnohí naši krajania vo svete, želáme aj v ich mene neveľkému redakčnému kolektívu a jeho spolupracovníkom pre všetkých nás, čitateľov časopisu a zajedno aj hrdých obdivovateľov prírody, histórie turizmu, kultúry a ďalších skvostných krás Slovenska, nové a objavné tvorivé počiny v ústrety ďalším úspešným rokom!

 

Galéria