Marec je už tradične, od roku 1955, oslavovaný ako mesiac knihy. Stalo sa tak na počesť Mateja Hrebendu s cieľom o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Je to mesiac, kedy si pripomíname význam kníh. Aj naša organizácia ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier, pripravila na tento mesiac pre deti niekoľko projektov a súťaží. Týmito myšlienkami uvádza projekt ISEIA jej predsedníčka Jarmila Buchová.

„Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“
Jeanette Winterson, spisovateľka

Prvým projektom je Knižné bingo. Výstupom projektu je fotografia. Autorkou a koordinátorkou projektu je pani učiteľka Zuzana Fodorová zo slovenského vzdelávacieho centra Margarétka v Paríži vo Francúzsku. Úlohou detí je vyplniť podľa zadaného hracieho plánu všetky hracie políčka binga knihami zo slovenských knižiek, ktoré majú deti doma v knižnici. Vyplnené bingo je potrebné odfotiť  a poslať do súťaže. Do žrebovania  postupujú všetky kompletne vyplnené hracie plány.

Druhým projektom sú Jazykolamy. Výstup projektu je videofilm. Úlohou detí je povedať čo najrýchlejšie a bez chýb slovenské jazykolamy. Koľko ich zvládnu? Najúspešnejší jazykolamovia budú odmenení. Projekt organizuje Slovenské vzdelávacie centrum Zvonček v Mníchove, Nemecko a koordinátorkou je učiteľka Jarmila Buchová.

PS: pošlite aj nepodarky (po záverečných titulkoch na zasmiatie), do súťaže sa môžu sa zapojiť aj rodičia a pani učiteľky.

Projekt Divadlo do obývačky je spoločným projektom Slovenského vzdelávacieho centra Margarétka v Paríži, Francúzsko a Slovenského vzdelávacieho centra Zvonček v Mníchove, Nemecko. Výstupom projektu je videofilm, záznam divadelného predstavenia. Cieľom je pripraviť divadelné spracovanie príbehu, rozprávky alebo básničky. Pripravte si s deťmi scenár, kostýmy a kulisy a dajte sa do natáčania vášho filmu. Vyberte si: bábkové divadlo, animované divadlo, legové divadlo, maňušky, plyšové hračky, tieňové divadlo a pod. Inšpirácie nájdeš aj Adventom kalendári ZVONČEK . Koordinátorkami projektu sú Zuzana Fodorová a Jarmila Buchová.

Projekt Slovenčina moja je zameraný na prácu so slovenskými slovami. Má podnadpis najkrajšie alebo najdivnejšie slovenské slová. Ktoré slovo je pre teba najkrajšie? Pre mňa je to napr. jahôdka, vrkôčik, päta… a pod.

A ktoré slovo je pre teba najdivnejšie? Pre mňa napríklad slovo STROM, ktoré v nemčine znamená elektrina, slovo SANE, ktoré znie akusticky podobne ako nemecké slovo Sahne, čo znamená smotana. A najčastejšia nemecká otázka v nemčine znie ako slovo vybité – Wie bitte?, čo znamená Čo prosím? V angličtine je pre mňa náš smelý zajko jednoducho smelly, teda smradľavý. Poznáš aj ty takéto divné slovíčka? Zapoj sa do našej súťaže. Vyber si rôzne kreatívne nápady na spracovanie, napríklad vytvor plagát alebo krátke video. Koordinátorom projektu je Jarmila Buchová.

Projekt Slovenské rozprávky z celého sveta je veľmi  úspešný projekt. Tento rok prebieha už tretí ročník. Projekt má vždy dve kolá. V prvom literárnom kolo píšu deti svoje príbehy, rozprávky a básničky na zadané témy. Tento ročník je zameraný na dopravu a dopravné prostriedky. Literárne kolo je už uzavreté: 12. 1. 2021. Komisia súťaže vybrala víťazné práce, ktoré postupujú do druhého kola. Druhé kolo – výtvarné kolo práve prebieha. Zapojiť sa môže centrá, školy, ale aj jednotlivci. Našim ilustrátorom zašleme víťazné práce a ich úlohou je ilustrovať niektorú z víťazných rozprávok. Projekt organizuje slovenská škola v Užhorode, Ukrajina. Koordinátorom projektu je pán učiteľ Ján Pochanič.

Projekt Moja kniha je celoročný projekt, ktorého výstupom je séria obrázkov, fotiek – komixový príbeh. Úlohou detí je pripraviť sériu obrázkov (maľba, koláž, fotky…) k vybranému príbehu alebo rozprávke. Fotografie jednotlivých obrázkov nám zašli do redakcie. Projekt organizuje Slovenské vzdelávacie centrum v Mníchove, Nemecko a koordinátorkou je Jarmila Buchová.

Projekt z Rozprávky do rozprávky je divadelný projekt, ktorého výstupom je video alebo fotografia. Divadlo Erby pripravilo z dôvodu korony na tento rok svoje divadelné dielne vo forme online inštruktáži. Zapoj sa môžu deti z celého sveta. Pripravte si kostýmy a kulisy, naučte sa text a nahrajte video. Projekt organizuje Erbytheater München, Nemecko. Koordinátormi projektu sú košickí bábkoherci Zuzka a Robo Erby, ktorí žijú a pracujú v Mníchove.

Zapojte sa s deťmi do našich súťaží a projektov, ktorými oslavujeme marec, mesiac knihy.

Termín uzávierok súťaží je 1. 4. 2021.
Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke: https://www.iseia.eu/home/nase-projekty


Želám vám v mene celého realizačného kolektívu veľa zábavy a tvorivých nápadov. DOČÍTANIA priatelia – a dajme sa spolu do čítania!

Ing. Jarmila Buchová, PhD., predseda ISEIA
ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association
ISEIA –  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier  

http://www.iseia.eu/
http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

PROMO VIDEO: https://youtu.be/HT0uUTRjsJg

 

Galéria