Štefana Boleslava Romana si pri príležitosti jeho storočnice pripomína Matica slovenská PRVÝM ŽIVOTOPISNÝM DOKUMENTOM.  „Význam Štefana Boleslava Romana je v zahraničnopolitických súvislostiach druhej polovici 20. storočia snáď takmer na úrovni osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Bohužiaľ, v súčasnosti sme ako keby na neho zabudli. Matica slovenská sa snaží splatiť veľký dlh za všetko, čo vykonal pri podpore krajanského slovenského života i objasňovaní slovenskej politickej otázky v západnom svete. Prial si samostatné a demokratické Slovensko, no prelomového dňa 1. januára 1993 sa už nedožil,“ uviedol predseda Matice slovenskej MARIÁN GEŠPER.

Štefan Boleslav Roman zomrel v roku 1988 v kanadskom Toronte. Práve s Kanadou sa spája jeho vysťahovalecká životná cesta, kde sa vypracoval na jedného z najdôležitejších podnikateľov zámorského sveta. „Roman si vyslúžil prezývku uránový kráľ najmä svojou podnikateľskou činnosťou v oblasti baníckeho priemyslu a predovšetkým ťažby uránu. Aj napriek pracovnému vyťaženiu sa stal dôležitým politickým hlasom Slovákov vo svete. Ako predseda Svetového kongresu Slovákov zjednotil slovenský exil v zahraničí a ovplyvňoval kanadských i amerických prezidentov v prospech vzniku samostatnej Slovenskej republiky,“ dodal Marián Gešper. Matičný historický dokument o Štefanovi Boleslavovi Romanovi približuje nielen jeho život a dielo, ale aj spomienky najbližšej rodiny a spolupracovníkov.

VERONIKA GRZNÁROVÁ, hovorkyňa Matice slovenskej

 

Pri príležitosti stého výročia narodenia významného krajana Štefana Boleslava Romana pripravila Matica slovenská prvý ucelený životopisný historický dokument, ktorý je voľne dostupný na internete. Historické dokumenty MS slúžia aj ako vzdelávacia pomôcka pre školy, vďaka ktorej mladá generácia lepšie spoznáva osobnosti a udalosti našich národných dejín.

https://www.youtube.com/watch?v=1gKyjMAuIwg