Stretnutím a obsažným rozhovorom s JE Fedorom Rosochom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Srbskej republike, sa v pondelok predpoludním 12. apríla 2021 začala na pôde Zastupiteľského úradu v Belehrade týždňová pracovná cesta Mila Jána Pilipa, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v prostrediach slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Kľúčovými témami debaty s veľvyslancom Fedorom Rosochom, na ktorej sa zúčastnil jeho zástupca Igor Vencel, tretí sekretár Boris Konček a konzulka Barbora Galovićová, bolo detailnejšie oboznámenie sa so súčasnou situáciou Slovákov v Srbsku, ktorá je o. i. poznamenaná aj poklesom našich krajanov vo Vojvodine, a to aj v dôsledku nepriaznivej ekonomickej situácie. F. Rosocha sa s M. J. Pilipom dotkli aj potrebou zmeny filozofie vo vzťahu ku krajanom Slovenskej republiky, a to aj v nadväznosti na zahraničnú politiku Maďarska a iných štátov voči ich diaspóram.

Veľvyslanectvo otvorilo aj tému žiadostí o vydanie osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí – zo strany ÚSŽZ záujem o zjednodušenie procesu pre žiadateľov o osvedčenie (nebudú sa vyžadovať apostily), pričom na príslušnom ministerstve v Belehrade sa budú riešiť možnosti vyhotovovania kópií z archívov, prípadne e-mailové overovanie matričných dokladov. ÚSŽZ sa poďakoval ZÚ za výbornú spoluprácu v tejto agende.

Veľvyslanec F. Rosocha informoval o značnom poklese úrovne ovládania slovenčiny, čo spôsobuje ťažkosti aj v komunikácii s ÚSŽZ. Predseda ÚSŽZ M. J. Pilip konštatoval, že návrh novely zákona o štátnom občianstve umožní získať občianstvo SR žiadateľovi aj bez jazykových skúšok, pokiaľ je držiteľom osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Súčasná legislatíva však nevyžaduje overovanie znalosti slovenského jazyka ani u žiadateľov o osvedčenie, čo je otázka, ktorú bude potrebné vyriešiť v novom zákone o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

Dôležitou témou rokovania Fedora Rosochu a Milana Jána Pilipa bol aj podnet zo strany Veľvyslanectva SR v Belehrade, aby Slovenská republika pružne reagovala a využila príležitosť ekonomickej spolupráce so Srbskom, keďže mnohé slovenské firmy majú v súčasnosti obrovský záujem o vstup na srbský trh.