Delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vedená jeho predsedom Milanom Jánom Pilipom (súčasťou tímu ÚSŽZ bola aj referentka strategického-politického odboru Iveta Baloghová a redaktorka Rádio Slovakia International Rozhlasu a televízie Slovenska Ingrid Slaninková) absolvovala záver týždňovej pracovnej cesty v prostrediach krajanov v Chorvátsku v piatok a sobotu v Našiciach, Markovci Našickom, Jelisavci, Jurjevci a Josipovci Punitovskom. Cieľom prvej cesty M. J. Pilipa medzi Slovákmi v Chorvátsku bolo oboznámenie sa so stavom, aktivitami a potenciálom slovenskosti v jej rôznorodých prejavoch v rôznych kútoch domovskej krajiny slovenskej národnostnej menšiny.   

V piatok 30. júla 2021 sa pracovný deň M. J. Pilipa začal prijatím u nového primátora mesta Našice Krešimira Kašubu, na ktorom sa zúčastnili aj poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, tajomníčka  Zväzu a zástupkyňa Slovákov v Rade pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky Branka Baksa. Témou rozhovorov bola situácia slovenskej národnostnej menšiny v jednom z najkrajších kontinentálnych miest strednej Slavónie, v Našiciach a okolí.

V budove Slovenského domu, ktoré je sídlom Zväzu Slovákov, následne predseda ÚSŽZ rokoval s vedením Zväzu. Kľúčovou témou debaty bolo prerozdeľovanie dotácií na konkrétne podujatia medzi jednotlivé miestne organizácie Matice slovenskej, ktoré z ich pohľadu vyznieva nelogicky. Prítomní boli aj Vladimir Bilek, Pavel Tréger, predseda MS Jakšić, Vesna Kunštek, predsedníčka MS Zokov Gaj a pracovníci Zväzu Slovákov Marko Kustek, Helena Gašo a Antonela Topolovec.  Po podnetnej diskusii nasledovala návšteva Matice slovenskej Markovec Našický, v ktorom je predsedníčkou Branka Baksa. V Drevenici, kultúrnom dome Slovákov, delegáciu ÚSŽZ spevom privítala ženská spevácka skupina a predsedníčka Branka Baksa  informovala o činnosti a podujatiach MS Markovec Našický.

Program predsedu ÚSŽZ vyvrcholil inšpiratívnou sobotou

V Slovenskom kultúrnom centre (SKC) Našice v sobotu 31. júla 2021, ako informuje SKC,  delegáciu privítali riaditeľka centra Sandra Kraljová Vukšićová a kustód Marko Kurtek. Po informatívnom rozhovore o činnosti SKC nasledovala obhliadka zrekonštruovaných priestorov, v rámci ktorých sa nachádza Ústrednú knižnicu Slovákov v Chorvátsku a výstavná miestnosť. Obhliadka zahrnula aj zvyšok budovy – pivnicu a podkrovie, ktorí budú rekonštruované vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Stredobodom sobotného programu v Slovenskom kultúrnom centre Našice bolo stretnutie s učiteľmi slovenského jazyka, ktorého sa zúčastnili Ana Maroševićová, Branka Kandžerová, Vlatko Miksad a Jozef Kvasnovsky. Pri tejto príležitosti predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip učiteľovi Jozefovi Kvasnovskému slávnostne odovzdal medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na webe ÚSŽZ o akte informuje v osobitnom fotoriporte).

Následne učitelia predstavili školy, na ktorých pracujú, špecifika vyučovania slovenského jazyka na základných školách a výzvy, s ktorými sa stretávajú a ku ktorým boli navrhnuté možne riešenia. Delegácia ÚSŽZ počas dňa navštívila tri školy: vysunuté pracovisko Základnej školy kráľa Tomislava Našice v Markovci Našickom, Základnú školu Ivana Brníka Slováka Jelisavec a Základnú školu Josip Kozarac Josipovec Punitovsky.

Súčasťou programu boli aj stretnutia s predstaviteľmi matíc slovenských. V kultúrnom centre Slovákov v Jelisavci delegáciu zo Slovenska privítali matičiari, predseda matice Vlado Hulak, podpredseda Danijel Kubala, tajomníčka Antonela Topolovecová,  ako aj predseda Slovenského kultúrno-umeleckého spolu Ivan Brník Slovák Marijan Marček a ďalší členovia. Prítomní oboznámili delegáciu s činnosťou matice a folklórneho   súboru, prezentovali jelisavský kroj a zmienili sa o časť tanečného repertoáru z ich lokálneho prostredia, najmä jelisavskú svadbu.

V Jurjevci sa stretli s členmi a vedením lokálnej matice slovenskej. Po úvodnom privítaniu predsedu Franja Drgu tajomníčka Anđela Majdišová delegáciu informovala o činnosti matice. Pri tejto príležitosti viacerí členovia boli v slovenských slávnostných krojov, ktoré boli zadovážené v príebehu minulého roka vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V Josipovci Punitovskom delegácia v sprievode Mirka Vavru, školskej knihovničky Zrinky Pajeskovej, členov Matice slovenskej Josipovec Punitovský a najmä výtvarnej skupiny Kontrast, navštívila základnú školu Josip Kozarac, na výstavbu ktorej prispela aj Vlada Slovenskej republiky. Okrem školy, mali možnosť pozrieť kultúrny dom, ktoré je sídlom matice, ale aj hasičský dom a Misijné centrum svätej Zdenky Schelingovej, kde pôsobí sestrička Renata Buňová.

Veríme, že stretnutia s Milanom Jánom Pilipom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s krajanmi v Chorvátsku, otvoria nové možnosti spolupráce a väzieb s materskou krajinou.

MK/SKV, ÚSŽZ

FOTO: SKC, ÚSŽZ