Problematikou slovenského národnostného školstva v Maďarsku v piatok 4. júna 2021 na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v Bratislave sa predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková v  prítomnosti veľvyslanca SR v Maďarsku Pavla Hamžíka zaoberala na stretnutí s Branislavom Gröhlingom, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Predmetom stretnutia a rokovania bola situácia slovenského školstva v Maďarsku a nevyhnutnosť podpory zo strany Slovenskej republiky v situácii pokročilej straty jazyka slovenskej menšiny, ktorá priamo súvisí s jej zachovaním a prežitím v Maďarsku.

Alžbeta Hollerová  Račková ocenila doterajšiu pomoc rezortu školstva SR.  Počas stretnutia bola prerokovaná aj potreba ďalšej účinnej pomoci pri zachovaní slovenského jazykového prostredia pre deti a pedagógov formou štúdia, táborov a doškoľovaní na Slovensku a prijímaní vyslaných učiteľov na slovenských školách v Maďarsku.