Metodické centrum Univerzity Mateja Bela, ktoré organizuje od soboty 3. septembra online vzdelávanie v slovenčine pre krajanské deti, sa teší z obrovského záujmu krajanov z celého sveta. Prihlásilo sa naň už vyše 260 účastníkov a záujem prejavilo aj množstvo rodičov a komunít zo zámoria, preto sme sa rozhodli ponúknuť záujemcom aj poobedný termín sobotného vzdelávania o 13:00 až 16:00, ktorý lepšie vyhovuje slovenským deťom žijúcim v Severnej Amerike či Argentíne.

„Počet prihlásených je viac ako 250 – čo nás na jednej strane veľmi teší, na druhej strane sme však boli nútení siahnuť po iných formách vzdelávania, ako boli tie, ktoré sme realizovali počas našich online turnusov. Tam sme mali nižší počet účastníkov a naši pedagógovia s nimi mohli aktívne komunikovať. Aj pre naše víkendové stretnutia máme pre Vás a Vaše deti pripravené vhodné a technicky možné formy aktívnej komunikácie.“

Každé sobotné stretnutie bude realizované v dvoch rôznych časoch:
– ráno o 9.00 – 12.00 SEČ (stredoeurópskeho času)
– popoludní 13.00. – 16.00 SEČ (stredoeurópskeho času)

V tomto spôsobe si tak budú vedieť nájsť v priebehu dňa čas na priame online pripojenie záujemcovia zo všetkých časových pásem.

Viac informácií o tomto online vzdelávaní nájdete na:
https://www.uszz.sk/online-vzdelavanie-pre-slovenske-deti-vo-svete-sa-zacina-uz-3-septembra/

V prípade otázok kontaktujte pani Zuzanu Drugovú: zuzana.drugova@umb.sk
Viac informácií sa dozviete aj na webe mc.umb.sk alebo na Facebooku Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Svoje dieťa môžete stále prihlásiť cez tento formulár Metodického centra:
https://forms.office.com/r/Xt8Zg7uGmS


Metodické centrum odporúča záujemcom:
– aby si zvážili, ktorý čas vyučovania im viac vyhovuje a prihlásili sa len na jeden z nich.
– ak majú možnosť, spojiť prihlásené deti do skupiniek a prihlásiť sa z jedného miesta spoločne. Pomôžu tak odľahčiť technické riešenie a zároveň vytvoria príjemnú motivačnú atmosféru pre deti, ktoré budú mať spoločný zážitok zo slovenčiny
– pripraviť si potrebné pomôcky:

  • čistý zošit, najlepšie bez riadkov na SOBOTNÍČEK
  • výkres A3
  • farebné papiere
  • nožnice
  • lepidlo
  • písacie potreby
  • farbičky

Tešíme sa na online stretnutie v sobotu 3. septembra!

VZDELÁVACIE CENTRÁ VO SVETE
Rodičov povzbudzujeme informovať sa o možnostiach prezenčného vzdelávania v slovenských vzdelávacích centrách vo svete. Tie vďaka komunitnému charakteru, lepšej možnosti vytvárať priateľstvá medzi deťmi, osobnému kontaktu s vyučujúcim a prispôsobenými podmienkami výučby podľa domovskej krajiny by mali byť prvou voľbou pri vzdelávaní v materskom jazyku v zahraničí. Zoznam slovenských vzdelávacích centier v zahraničí a ďalšie možnosti online vzdelávania nájdete na webe ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier: https://www.iseia.eu/zoznam-centier

Projekt sa uskutočňuje v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.