Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela organizuje od 3. septembra 2022 ďalšie online vzdelávanie v slovenčine pre všetky slovenské deti v zahraničí. Bude prebiehať každú 1. a 3. sobotu v mesiaci a je poskytované zadarmo. Projekt je realizovaný v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Obsahom pravidelného online vzdelávania bude hravé učenie v priamej online interakcii v slovenčine, spev, pohyb, kreatívne činnosti a zábava. Stretneme sa vždy v 1. a 3. sobotu v mesiaci v slovenskom čase 9.00 – 12.00 hod (SEČ/CET), pre záujemcov z iných časových pásem bude zabezpečený záznam zo vzdelávania. Prihlásiť sa môžu individuálni záujemcovia, ale aj skupiny zo vzdelávacích centier. Zapojené deti môžu mať rôznu úroveň slovenčiny, je však dôležité, aby jazyk vedeli vnímať, keďže celé vyučovanie prebieha v slovenčine.

AKTUALIZOVANÉ: Pre veľký záujem pribúda nový čas vhodný najmä pre krajanov zo zámoria – poobedný termín od 13:00 do 16:00. Viac informácií na:
https://www.uszz.sk/pre-velky-zaujem-pribuda-dalsia-moznost-online-vzdelavania-v-slovencine/

Programová manažérka Metodického centra, PhDr. Zuzana Drugová, približuje záujemcom tento projekt:
„Vzdelávať sa budete s lektormi, ktorých možno už poznáte – majú dlhoročné skúsenosti z práce s deťmi z krajanských prostredí. Hlavými zásadami, ktorými sa pri vzdelávaní riadime, je vytváranie bezpečného prostredia v dobrej nálade a príjemnej atmosfére, v ktorej deti nemajú strach z prirodzenej a aktívnej komunikácie v slovenskom jazyku. Hravým spôsobom budeme rozširovať slovnú zásobu a vytvárať situácie, v ktorých deti samé chcú komunikovať po slovensky s ostatnými. Spoznáte tak Slovensko, jeho prírodu, históriu, kultúru, tradície… a to všetko v slovenskom jazyku. Aj keď ide o online vzdelávanie, nebojte sa, nebudeme iba sedieť za počítačom. Zapojte sa a zistíte, čo sme my už zistili: že aj v online priestore vznikajú krásne slovenské priateľstvá naprieč krajinami z celého sveta.“

Odbornou garantkou online vzdelávania je doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka UMB, odborné materiály spracovala dlhoročná spolupracovníčka MC UMB Mgr. Jana Raffay, PhD. s tímom našich spolupracovníčok, organizačné zabezpečenie garantuje Mgr. Ján Chrťan.

V prípade Vášho záujmu je možné prihlásiť sa na nasledujúcom linku, v ktorom si od Vás vyžiadame len meno, vek, krajinu – a mailovú adresu, aby sme s Vami vedeli komunikovať: https://forms.office.com/r/Xt8Zg7uGmS

V prípade otázok kontaktujte pani Zuzanu Drugovú: zuzana.drugova@umb.sk
Viac informácií sa dozviete aj na webe mc.umb.sk alebo na Facebooku Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí.