Rakúsko-slovenský kultúrny spolok vo Viedni napriek pandemickému času aktívne vytvára svoje programy a prezentuje ich v online platforme. Najbližšie pozýva svojich členov aj priaznivcov v Rakúsku, ako aj v ostatnom krajanskom svete vrátane ich mnohých priateľov na Slovensku, na večer s hudbou, ale aj so zaujímavým rozprávaním. Hosťom online stretnutia v stredu 12. mája 2021 bude známa slovenská pesničkárka Sima Martausová.

Ako uvádza avízo podujatia, piesne Simy Mautausovej sú poetickým svedectvom jej životných hodnôt, sú spievanými básňami, podnecujúcimi k zamysleniu. V rozhovore sa dozvieme, aké boli jej spevácke začiatky, nahliadneme do sveta, z ktorého Sima čerpá svoje námety na tvorbu, dozvieme sa o jej plánoch do budúcnosti a, samozrejme, budeme mať tú česť započúvať sa do lyriky jej piesní.

NEPREHLIADNITE: streda 12. mája 2021 o 20.00 h

YouTube stream link: https://youtu.be/wjzebVebt5w