Jedným z cieľov grantového projektu v rámci podpory vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách Zakarpatskej oblasti Ukrajiny je aj zakúpenie Šlabikárov pre školy s vyučovacím jazykom slovenským. V utorok 8. júna 2021 bolo odovzdaných 30 kusov šlabikárov, pomôcok pre žiakov a učiteľa základnej škole v obci Turie-Remety. Učebnice prevzala učiteľka slovenského jazyka pani Elmíra Pylyp.

Distribúcia Šlabikárov nadväzuje na vzdelávací seminár k výučbe slovenského jazyka pre začiatočníkov, ktorý sa uskutočnil 6. mája 2021. Prevoz Šlabikárov zo Slovenska na miesto určenia zabezpečil Generálny konzulát SR v Užhorode, s podporou ktorého sa celý projekt uskutočňuje.

Na snímkach vo fotogalérii:

Odovzdávanie učebníc – Šlabikára v obci Turie-Remety.

prof. PaedDr. JANA KESSELOVÁ, CSc.