Ak stále častejšie hovoríme o dôležitosti komunikácie Slovenska s našimi krajanmi, aby sme utužili naše väzby, spoločný materinský jazyk, pripomienky predkov s ich ožívajúcimi tradíciami, autentickú kultúru vznikajúcu v slovenských prostrediach vo svete a šírenie toho najlepšieho, čo vo svojej rozmanitosti obsahuje slovenskosť, veľký význam v podobnej obojstrannej osvete a poznávaní majú nepochybne médiá. Aj preto je potešiteľné, že napriek pandémii koronavírusu a rôznym obmedzeniam, sa štáb slovenskej televízie TV FOLKLORIKA v spolupráci s verejnoprávnym Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) vybral na Druhú stranu Dunaja do Maďarska, aby tu počas niekoľkých dní nakrútil dostatok materiálu pre tvorbu nových dokumentov, reportáží, televíznych pohľadníc a čŕt zo života Slovákov. Informuje o tom týždenník Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny na svojom portáli luno.hu.

Koncom januára nakrúcal televízny štáb zo Slovenska na čele s redaktorkou – reportérkou a zároveň aj moderátorkou Svetlanou Surovou pre RTVS a TV Folkorika v kruhu príslušníkov slovenskej národnosti v Maďarsku, konkrétne v Budapešti, Čemeri, Mlynkoch a Senváclave. Tvorcovia filmových dokumentov v rámci systematickej prezentácie krajanov žijúcich južne od slovenských hraníc si zaumienili v podobe takmer polhodinových samostatných diel predstaviť divákom na Slovensku bohatstvo kultúry našej „tristoročnej Slovače“, v týchto končinách označovaných ako „Slovenská Dolná zem“ najmä prostredníctvom jej súčasných zveľaďovateľov a tvorcov.

(ef), (asz)
Foto: Imrich Fuhl, Zsolt Szél / Ľudové noviny

Na titulnej fotografii: Svetlana Surová – redaktorka, reportérka a moderátorka TV FOLKLORIKA s Imrichom Fuhlom, slovenským spisovateľom, publicistom a fotografom, počas tvorivého dňa v Mlynkoch pod Pilíšom.

Na snímkach vo fotogalérii: Počas nakrúcania sa Svetlana Surová ocitla s mikrofónom so svojimi hostiteľmi  v redakcii Ľudových novín v Budapešti, v Čemeri jej priblížili Slováci tradície, ktoré po predkoch s láskou ochraňujú, v Senváclave navštívila horlivého a mimoriadne všestranného zveľaďovateľa slovenskosti Rudolfa Fraňa, kým spisovateľ, publicista a fotograf Imro Fuhl jej priblížil v Mlynkoch osobitosti bašty Slovákov pod Pilíšom.

VIAC FOTOGRAFIÍ Z NAKRÚCANÍ NA PORTÁLI LUNO.HU:
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/29434-slovensk-televizny-tab-v-senvaclave-mlynkoch-emeri-a-redakcii-udov-ch-novin

P.S. O vytvorených dokumentoch a reportážach a o termínoch ich vysielania budeme priebežne informovať na webe ÚSŽZ, ako aj na portáli Slovenské zahraničie.

 

Galéria