V obci Seredné v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny sa vo štvrtok 16. septembra 2021  konala pre tamojších Slovákov významná udalosť. Na budove miestnej umeleckej školy slávnostne odhalili  pamätnú tabuľu slovenskému hudobníkovi a novinárovi Milanovi Lichardovi  (25. február 1853, Skalica –  21. apríl 1935, Užhorod), ktorý žil a pôsobil v tamojšom kraji  v rokoch 1921-1935.

V rokoch Prvej Republiky a ktorý sa stal zberateľom slovenských ľudových piesní Slovákov v Podkarpatskej Rusi. Ako hudobný teoretik sa zaoberal slovenskou ľudovou piesňou a otázkou vytvorenia slovenskej národnej hudby.  Jeho tvorba je rozsiahla, obsahuje zborové úpravy slovenských ľudových piesní, vlastné zbory a piesne na texty slovenských básnikov.

Na odhalení pamätnej tabule boli prítomní krajania z Užhorodu, Seredného, Antaloviec, Hlybokého a okolia. Z osobností verejného a spoločensko-kultúrneho života sa na udalosti zúčastnili zástupca starostu obecného úradu Roman Vasylyndra, , sochár Eduard Aleksej, riaditeľka umeleckej školy Ščerbej Oksana, podpredsedníčka Zakarpatského kultúrno-osvetového spolku slovenských žien Dôvera Jana Dudašová, predseda Užhorodského spolku Slovákov Ivan Latko a jeho zástupca Igor Peshchak.

O podujatí informovala redakcia „Slovenské pohľady“ a TV Ukrajina – Zakarpattia.