Na rok 2021 pripadlo významné výročie, štvrťstoročnica Slovensko-českého klubu, vydavateľa Slovenských dotykov, Magazínu Slovákov v ČR, ale aj majiteľa a prevádzkovateľa Slovenského domu v Prahe, koordinátora cyklu festivalov Dni slovenskej kultúry po ČR a organizátora veľkého množstva ďalších kultúrnych, vzdelávacích či mediálnych aktivít. Toto výročie oslávil Slovensko-český klub, z. s., slávnostným programom v posledný septembrový deň. Kde inde, než v Slovenskom dome v Prahe?

Podujatie pre vzácnych pozvaných hostí sa uskutočnilo pod záštitou veľvyslanca SR v Prahe, J. E. Rastislava Káčera, zmocnenkyne vlády ČR pre ľudské práva a predsedníčky Rady vlády pre národnostné menšiny Heleny Válkovej, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa, starostu mestskej časti Praha 1 Petra Hejmu a radnej hl. m. Praha Hany Třeštíkovej, s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Mestskej časti Praha 1.

Moderovali ho predsedníčka klubu Naďa Vokušová a jeho prvý podpredseda, Vladimír Skalský, súčasne prezident Svetového združenia Slovákov v zahraničí a riaditeľ Slovenského domu v Prahe. Hostí pozdravili za slovenskú stranu veľvyslanec Rastislav Káčer a za českú zmocnenkyňa vlády pre ľudské práva, riadiaca Radu vlády pre národnostné menšiny.

V pestrom a najmä hodnotnom kultúrnom programe vystúpili folklórna skupina Kantar, pražská slovenská operná diva Dana Pěnkava Koklesová, ukrajinsko-židovská speváčka Kateryna Kolcová-Tlustá, Martha Elefteriadu, speváčka s gréckymi koreňmi, skupina Motovidlo či český pesničkár Václav Smolka, majúci v Slovenskom dome v Prahe pravidelný česko-slovenský hudobno-literárny program, s repertoárom slovenských táng. A ako zlatý klinec programu Vašo Patejdl, ktorý predviedol neuveriteľný výkon a strhol celé publikum k zborovému spevu svojich hitov.

Za zakladajúcich členov predniesol pri slávnostnom nakrojení torty s vyobrazením Slovenského domu a logom Slovensko-českého klubu želanie do ďalšieho štvrťstoročia slovenský sexuológ, pôsobiaci v Prahe, profesor Peter Weiss.

Po skončení programu hrala k rautu skupina Motovidlo, ale aj Jiří Klapka, ktorý dorazil na after párty priamo z letiska, napokon sa však nechali strhnúť skoro všetci účinkujúci z programu. Tá spontaneita, dobrá nálada a elán – to je asi ten hlavný odkaz večera a prísľub, že Slovensko-český klub, z. s., je odhodlaný urobiť ešte veľa pre slovenskú menšinu v Česku i pre česko-slovenské vzťahy.

Mimochodom, budúci rok má 25 rokov zasa časopis Slovenské dotyky a 20 rokov spriaznený Slovenský literárny klub v ČR.

                        X                                  X                                 X

Je to až neuveriteľné. Akoby to bolo včera, čo sa vo vtedajšom Slovenskom inštitúte v Prahe na Purkyňovej ulici konala tlačová konferencia, na ktorej sme oznámili vznik Slovensko-českého klubu. To bolo leto 1996.

Už na samom začiatku prišli dramatické chvíle boja o ekonomické prežitie ambiciózneho projektu, v ktorom nám pomohla mimoriadna zostava slovenských a českých osobností, ktoré stáli pri založení klubu. Ten vznikol s cieľom podporovať česko-slovenské vzťahy, či vzájomnosť, aby sme podčiarkli výnimočnosť tejto relácie. Zvláštny dôraz, samozrejme, kladie na potreby Slovákov v Českej republike, ktorých združuje predovšetkým.

Členmi klubu je však aj celý rad osobností spoločenského a kultúrneho života v Česku i na Slovensku, ktorí stále dovidia ponad rieku Moravu. Zakladajúci členovia sa zišli skutočne mimoriadni, vrátane dlhého radu známych a významných tvárí. Od (podľa abecedy prvého) Ladislava Balleka po (podľa rovnakého kľúča posledného) Vojtecha Zamarovského – bohužiaľ, obe patria medzi tie, čo už nie sú medzi nami.

Od samého začiatku sa klub sformoval osobitne okolo časopisu. Slovenské dotyky, Magazín Slovákov v ČR, vychádzajú od roku 1997, budúci rok majú teda tiež jubileum, avšak už od jesene 1996 vychádzal mesačník pod názvom Klub Korene. Klub sa však podieľal aj na vydávaní literárneho štvrťročníka, česko-slovenskej revue Zrkadlenie/Zrcadlení, vydával internetový denník a mal i vlastné internetové rádio, dnes má popri časopise i silné sociálne siete.

Keď už sme pri vydavateľských aktivitách, už od roku 1997 vydáva Slovensko-český klub aj knihy a iné neperiodické publikácie. Ako prvá vyšla kniha profilov 30 Slovákov v ČR, na to nadviazali Slovensko-české osudy (100+1 osobností českej spoločnosti zo Slovenska), komerčne asi vôbec najúspešnejšia publikácia klubu. Keďže si pripomíname nedožitú storočnicu českej slovakistky Zdenky Sojkovej, treba asi pripomenúť, že Slovensko-český klub jej vydal 7 kníh, za ktoré dostala aj Cenu ministra kultúry SR. Nedá sa vymenúvať, ale spomeňme ešte aspoň antológie z pera Emila Charousa – jednu na tému slovenskí spisovatelia o Prahe, pendant zasa na tému česká literatúra o Slovensku. Dôležitá bola iste aj Čítanka modernej slovenskej literatúry pre české stredné školy, najnovšie aktualizovaná mapa Praha slovenská či monografia Božena Němcová a Slovensko.

Klub celkovo vydal takmer päťdesiatku titulov. Nedávno získal s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahranićí prístrojové zariadenie pre vlastnú tlačiareň.

Mimoriadnym projektom sú Dni slovenskej kultúry po Českej republike, čo sú festivaly v trvaní tri dni až tri týždne v až pätnástich českých a moravských mestách. Najstaršie sa konajú v Moravskej Třebovej, vznikli súčasne s klubom, najväčšie v Českých Budějoviciach, tento rok sa obnovili napríklad dni v Brne.

 Klub realizuje aj iné festivaly, vo Vychylovke na Kysuciach sa tento rok konal už 8. ročník festival slovenského a českého folklóru Jánošík & Ondráš Folk Fest.  Zaujímavé sú aj iné medzinárodné projekty: od Visegrad – Terra Interculturalis po ruské či francúzske salóny…

 Zásadný bol zápas Slovensko-českého klubu o vlastný priestor v Prahe. Klub prevádzkoval v rokoch 2009-2014 Slovensko-český ART klub, predchodcu Slovenského domu v Prahe. Fungoval v Holešoviciach, na ulici V Závětří. Ešte predtým klub koprodukoval Café Teatr Černá Labuť.

No a zriadenie a prevádzka Slovenského domu v Prahe – to je najdôležitejší projekt slovenskej národnostnej minority v Českej republike od jej konštituovania v roku 1993, obsahom ktorého je zriadenie kultúrneho centra, Slovenského domu v Prahe (prepojené priestory na dvoch podlažiach neobarokového domu), po ktorom sa roky márne volalo a aký majú všetky porovnateľné slovenské komunity v okolí okrem tej najpočetnejšej v Česku, na prestížnej adrese na Soukenickej ulici 3 v Prahe 1 v priamom susedstve náměstí Republiky. Slovensko-český klub sa stal vlastníkom priestorov za mimoriadne výhodných a neopakovateľných okolností (z vlastných prostriedkov) a tieto po rekonštrukcii poskytuje aj všetkým ostatným slovenským spolkom a inštitúciám, ktoré o to prejavia záujem. Je to obrovský posun pre fungovanie slovenskej krajanskej komunity v Prahe a v Česku. Poslednú tehlu Slovenského domu v Prahe poklepali prezidenti SR a ČR Ivan Gašparovič a Miloš Zeman, rekonštrukcia sa uskutočnila s podporou MK ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od októbra 2014 sa tam konajú akcie so stále narastajúcim počtom, kým ich len nelimitoval dvakrát pandemický lockdown.

Klub organizuje množstvo ďalších kultúrnych či vzdelávacích aktivít, koordinuje činnosť regionálnych pobočiek v jednotlivých českých a moravských mestách, vznikla aj jeho sesterská organizácia Slovensko-český klub v Slovenskej republike a Slovensko-český klub Bratislava. Podieľal sa na legislatívnych iniciatívach, ktoré napríklad umožnili dvojaké občianstvo, či v ostatnom čase napomohli odstráneniu najhorších excesov v súvislosti s obmedzením cestovania.

VLADIMÍR SKALSKÝ, NAĎA VOKUŠOVÁ