Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je súčasťou rezortu diplomacie, preto stretnutia s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí tvoria pravidelný program vedenia úradu. V utorok 12. januára 2021 sa Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, stretol na pôde úradu prvý raz v tomto roku s Martinom Klusom, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Predmetom ich rozhovoru boli plány úradu v novom roku 2021 i ohliadnutie sa za náročným obdobím uplynulých mesiacov.

Ako uviedol Milan Ján Pilip, pre mnohých Slovákov žijúcich v zahraničí bol minulý rok mimoriadne náročný. Rozvoj krajanských komunít je možný najmä vďaka osobným stretnutiam a dobrým vzťahom medzi krajanmi, avšak kvôli  pandémie koronavírusu museli byť veľké podujatia a projekty, ktoré sú pre aktívne komunity už tradíciou a najmä najlepším tmelom, zrušené či výrazne obmedzené.

Predseda ÚSŽZ oboznámil Martina Klusa s dôležitými projektmi, ktoré nebolo možné uskutočniť  (napríklad Krajanskú nedeľu a Krajanský dvor v rámci programu Podpolianskych folklórnych slávností v Detve), zároveň ale ocenil pohotovú tvorivosť našich krajanov pri organizovaní bezpečných alternatív. Vďaka technológiám sa uskutočnilo množstvo online festivalov, video rozhovorov a súťaží, na ktorých sa mohli zúčastniť Slováci na celom svete a nadväzovať priateľstvá či spolupracovať bez ohľadu na krajinu, v ktorej žijú. Tak ako predsedovi ÚSŽZ, aj zástupcom rezortu našej diplomacie chýbajú návštevy krajanov v ich obciach a mestách. Práve stretnutia naživo sú podľa Milana Jána Pilipa tým najlepším krokom pre spoznávanie situácie krajanov a budovanie vzťahov medzi nimi a Slovenskou republikou.

Okrem (optimisticky verme, že možnej) obnovy ciest do zahraničia, v novom roku čaká ÚSŽZ najmä oficiálny schvaľovací proces novej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025. Na tvorbe stratégie lepšej starostlivosti o Slovákov v zahraničí sa podieľali odborníci, ktorí sa pravidelne stretávali v tematických pracovných podskupinách od konca septembra 2020. Zapojila sa taktiež laická krajanská verejnosť prostredníctvom špeciálneho dotazníka. Koncepcia odborne prezentuje a  zahŕňa dôležité oblasti života Slovákov v zahraničí, podporuje tradičné krajanské komunity a rieši nové problémy najmladších komunít či návratovú politiku. Nová štátna politika, ktorá z koncepcie vzíde, bude úzko spojená s participáciou krajanov a zastupiteľských úradov.

Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip okrem toho predstavil štátnemu tajomníkovi MZVEZ SR Martinovi Klusovi plán investičných projektov úradu, ktorých cieľom je budovanie krajanskej infraštruktúry. Tá bude dôležitou dlhodobou pomocou pre centrá a komunity Slovákov v zahraničí a poskytne zázemie pre aktivity v posilňovaní národného povedomia.

Už rozbehnuvší sa nový rok 2021 je, žiaľ, stále plný neistoty z nekončiaceho nebezpečenstva koronavírusu COVID-19  a s ním súvisiacich prísnych opatrení v záujme ochrany zdravia  spoločenstiev v celom svete. Napriek tomu Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí verí, že množstvo odloženého sa nám podarí úspešne dohnať.  Čaká nás veľa nových rozhodnutí, projektov a aktivít aj v spolupráci s predstaviteľmi našej diplomacie, ktoré zlepšia postavenie Slovákov v zahraničí a posilnia vzťahy krajanov k domovine. Veríme, že neostane len pri vytýčenom cieli, ale že sa situácia reálne zlepší.