Celý školský rok 2020/2021 aj v prostrediach detí a žiakov v slovenskom zahraničí negatívne ovplyvnila zložitá situácia, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu COVID-19. Nielenže narušila celý priebeh vyučovania, ale aj mimoškolskú a voľnočasovú činnosť žiakov, v ktorej mnohým priľnula k ich mladej tvorivej duši možnosť vyskúšať sa v literárnych prvotinách, pre tých skúsenejších s ešte väčšími ambíciami sa zapojiť do tradičnej literárnej súťaže PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO.

Mladí, talentovaní žiaci a študenti základných a stredných škôl tvorili svoje súťažné práce v 29. ročníku súťaže väčšinou doma, počas dištančného vyučovania. I napriek tomu výberová literárna súťaž s medzinárodnou účasťou, ktorej organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matica slovenská, Vydavateľstvo Mladé letá, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Štátny pedagogický ústav, sa uskutočnila. Odborná komisia posudzovala štyri kategórie prác, do ktorých už tradične patrí aj kategória prác mladých krajanov, v ktorej Matica slovenská v súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí udeľuje svoju cenu.

Dištančná výučba sa podpísala najmä pod nižší počet prác, ktorých v kategórii prác Slovákov žijúcich v zahraničí prišlo len čosi viac ako 50 zo štyroch krajín sveta: z Chorvátska, Maďarska, Srbska a Ukrajiny.

Z Chorvátska sa zapojili školy z Josipovca (ZŠ Josip Kozarec) a z Našíc (ZŠ Kráľa Tomislava), z Maďarska boli aktívne školy z Békešskej Čaby (Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium), Mlynkov (Slovenská národnostná škola) a z Nového Mesta pod Šiatrom (Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát). Zo Srbska práce poslali školy z Petrovca (ZŠ Jána Čajaka), z Nového Sadu (Zdravotnícka škola 7. apríla), Pivnice (ZŠ 15. októbra) a Starej Pazovy (ZŠ Janka Čmelíka). Z Ukrajiny práce zaslala IV. Všeobecnovzdelávacia škola s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode.

ZUZANA PAVELCOVÁ

 

OFICIÁLNE VÝSLEDKY IV. KATEGÓRIE

V PRÍLOHE NA FOTOGRAFIÁCH