Na Ukrajine sa narodili a žijú tisícky etnických Slovákov. Ukrajinu považujú za svoju vlasť. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) je v kontakte s našimi krajanmi, ktorých v tieto dni ohrozuje vojna.

“Táto bezprecedentná agresia rozhodne mení celý svet. Chceme vyjadriť podporu Slovákom žijúcim na území Ukrajiny, ukrajinskému národu aj všetkým národnostiam, pre ktorých je Ukrajina ich domovom a vlasťou.” vyjadril sa Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ.

Podľa odhadov žije na ukrajinskom území 9 až 12 tisíc ľudí hlásiacich sa k slovenskej národnosti alebo majúcich slovenský pôvod. Slováci na Ukrajine tvoria autochtónne obyvateľstvo prevažne v Zakarpatskej oblasti. Patria k aktívnym krajanským komunitám, na tomto území pôsobí viacero spolkov s rôznymi činnosťami pre rozvoj národného povedomia. Mnohí z nich v týchto dňoch mieria na Slovensko, ktoré považujú za svoj druhý domov. Predseda úradu to chápe ako logický krok, verí však, že krajanský život na Ukrajine sa bude môcť čoskoro vrátiť do normálu: “Krajania si udržiavajú kontakt so Slovenskom, spolupracujú s ÚSŽZ, mnohí študujú a pracujú na našom území. Vojna je veľkou ranou pre túto komunitu. Z krajiny teraz pochopiteľne kvôli bezpečnosti musia odísť aj tí, vďaka ktorým sa slovenský život v Zakarpatsku udržiaval. Sme s nimi v kontakte a pomáhame radou a nasmerovaním k pomoci.”

ÚSŽZ odporúča krajanom z Ukrajiny sledovať pokyny kompetentných inštitúcií: predstaviteľov Ukrajiny a bezpečnostných zložiek v mieste, kde sa nachádzajú, a v prípade príchodu na Slovensko informácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva vnútra SR a Migračného úradu SR.

 

Užitočné odkazy:

 

 

Foto: Ukrajinská a slovenská vlajka nad vstupom do Všeobecno-vzdelávacej školy s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským v Užhorode. Archív ÚSŽZ.