Jediná škola na Ukrajine, kde sa na prvom stupni vyučuje v slovenskom jazyku, funguje v meste Užhorod. Ani táto 4. Všeobecno-vzdelávacia škola s vyučovacím jazykom slovenským sa však nevyhne zmenám, ktoré so sebou prináša ukrajinská školská reforma. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa o školu dlhodobo zaujíma a podporuje ju aj finančne. Plánom je nielen udržať vysokú kvalitu výučby, vďaka ktorej je obľúbená aj medzi žiakmi bez slovenského pôvodu, ÚSŽZ sa snaží aj o vyslanie ďalších učiteľov a učiteliek zo Slovenska, ktorí by prispeli ku kvalite slovenského vzdelávania zakarpatských Slovákov. Slovenská televízia TA3 sa téme venovala v sobotu 15. apríla 2023.

V krátkych reportážach v archíve TA3 si môžete vypočuť vyjadrenia slovenskej učiteľky Svetlany Surovej, riaditeľky školy Evy Dorohovič, žiakov školy aj vyjadrenie predsedu ÚSŽZ Milana Jána Pilipa: