Vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov vyšlo v týchto dňoch prvé číslo vedeckého časopisu s názvom  Slovenský časopis historický. Predsedom redakčnej rady je známy historik prof. Martin HomzaČasopis vydáva nadácia Pro Patria, ktorú založili historik Anton Hrnko a sociológ Igor Laciak, ktorý je aj jej správcom.

Cieľom nadácie je všestranne podporovať slovenský národný život a slovenské osobnosti, ktoré sa zaslúžili o slovenský národ a slovenský štát. V tomto roku nadácia prvýkrát udeľovala výročné ceny významným predstaviteľom slovenskej kultúry: spisovateľovi Antonovi Hykischovi, prof. Petrovi Labašovi, akad. maliarovi Ondrejovi Zimkovi a in memoriam spisovateľovi a novinárovi Romanovi Kaliskému.

Možno si ktosi položí otázku, prečo práve dnes? Aký to má zmysel vydávať časopis, keď „všetko je na webe“, keď ľudia po papierových publikáciách už nesiahajú. A tí, ktorí chcú odborne publikovať majú predsa priestor v existujúcich časopisoch. Otcovia myšlienky časopisu, ako aj jeho spolutvorcovia, autori, však dobre vedia, čo robia. V súčasnosti nie je prchavejšieho média než internet. Môže slúžiť na prenos, no nie na uchovávanie informácií.

Globalisti totiž cenzurujú a blokujú už nielen sociálne siete, „nevhodné“ internetové stránky, ale aj obyčajnú súkromnú mailovú komunikáciu. A vyzerá to tak, že cenzúra na internete sa bude čím ďalej tým zhoršovať. Oproti tomu papier je médiom, ktorého trvácnosť je neodškriepiteľná, vydrží stovky rokov. A ako nás učí skúsenosť z obdobia predošlej komunistickej totality, aj tzv. indexová literatúra, ktorá bola vyradená z knižníc a skartovaná, spravidla prežila v súkromnej držbe…

K týmto, takpovediac technickým dôvodom, pribúda ešte jeden dôležitejší, možno povedať rýdzo slovenský motív. Totiž, na Slovensku je veľkou raritou, aby bol časopis slovenský aj svojím duchom. Práve Slovenský časopis historický má ambíciu takým byť, no pritom nezľaviť z odbornej úrovne. Tieto zámery stručne no jasne objasňujú už dva vstupné texty. V prvom, Slovo na cestu, nedávno zosnulý nestor slovenskej historiografie, profesor Richard Marsina, približuje čitateľom podmienky, za akých sa vyvíjala slovenská historická veda v minulom storočí.

PODROBNEJŠIE O OBSAHU PRVÉHO ČÍSLA SLOVENSKÉHO ČASOPISU HISTORICKÉHO:

https://www.hlavnespravy.sk/vitaj-slovensky-casopis-historicky/2688358