Všetci krajania v rôznych prostrediach, sledujúc vývoj pandemickej situácie, s túžbou a nádejou deň čo deň hľadia v ústrety priaznivejším časom. Súvisia s nimi aj mnohé činorodé aktivity, ktoré od marca 2020 zaznamenali doteraz neslýchaný útlm. Koronavírus značne okresal a preriedil kalendár krajanských podujatí, a tak je každá jarná lastovička veľmi vítaná v podobe kultúrnych a umeleckých projektov. Jeden z nich – a úspešný, zaznamenali Slováci v Chorvátsku v sobotu 17. apríla 2021 v Lipovľanoch.

Matica Slovenská v Lipovľanoch zorganizovala v prostredí miestneho slovenského etnodomu mimoriadne podnetné stretnutie sedemnástich výtvarníkov, ktoré veľmi pôsobivo odprezentovala aj vo video-reportáži.

VÝTVARNÁ KOLÓNIA V LIPOVĽANOCH:

https://youtu.be/GOHgw32-emY