K dôležitým centrám, v ktorých sa sústreďuje slovenský spoločensko-kultúrny život v Maďarsku, patrí na Dolnej zemi aj Slovenský Komlóš. Toto mesto sa pred trinástimi rokmi stalo novým domovom evanjelickému farárovi Attilovi Szpisákovi. A tak ak chcete spoznať život mesta, ktoré preslávila nielen komlóšska „klbása“  či tanec slovenský marš – zaklopte na dvere jeho fary. Srdečne vás privíta, rád zoznámi so životom tunajších Slovákov a pridá aj zaujímavé informácie z histórie prostredí slovenskej národnostnej menšiny na Dolnej zemi v Maďarsku, ktorú pred tristo rokmi osídľovali Slováci sťahujúci sa v rámci niekdajšej monarchie z Horného Uhorska, z vtedajších stolíc súčasného Slovenska.

V Maďarsku pôsobia štyria slovenskí farári. Jedným z nich je Attila Szpisák zo Slovenského Komlóša. Podľa neho je tamojšia slovenská evanjelická komunita veľmi aktívna. Okrem toho, že pomáhajú ľuďom v životnej kríze, vedú aj materskú škôlku a v domove dôchodcov sa starajú o 55 seniorov. Aj vďaka týmto aktivitám majú mnohí komlóšski Slováci zamestnanie, v súčasnosti na fare pracuje takmer stovka ľudí. Pyšní sú aj na svoje hospodárstvo, kde chovajú ovce a barany. Spočiatku bol chov zvierat súčasťou programu terapeutického centra, ale v súčasnosti vďaka tomuto chovu získavajú peniaze na ďalšie svoje aktivity. Ako hovorí slovenský evanjelický farár, peniaze majú aj z predaja mäsa, či spracovanej vlny.

O týchto, ale aj ďalších témach sa s ním pozhovárala v Slovenskom Komlóši Ingrid Slaninková, redaktorka Radia Slovakia International RTVS (dĺžka dvoch častí rozhovoru celkom 9 minút.)

 

POČÚVAJTE ROZHOVOR V CYKLE SLOVÁCI VO SVETE

NA ROZHLASOVOM OKRUHU RSI RTVS

https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/264403/slovensky-farar-z-madarskeho-komlosa

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL