V tomto roku sa prestížne ceny Samuela Tešedíka udelili v histórii oceňovania pedagógovia v prostrediach slovenskej Dolnej zeme jubilejný desiaty raz. Majúc na zreteli nevyčísliteľný objem práce, ktorý národnostní pedagógovia vynaložia na oltár slovenskosti, zakladatelia sa rozhodli morálne oceniť kolegov aj Pamätnými listami Samuela Tešedíka, ktoré udelili po siedmy raz. Udalosť, ktorá sa konala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade v piatok 24. septembra 2021, na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU priblížila redaktorka Danuška Berediová-Banovićová. S láskavým dovolením autorky a redakcie radi sprostredkúvame slávnostný akt slovom i obrazom aj pre našich krajanov vo svete.

Porotu v tomto roku tvorili: Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov, Katarína Čamborová, dlhoročná pracovníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Janko Havran, predseda Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku a podpredseda MSS. V porote boli aj Pavel Hlásnik, predseda Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí pre Dolnú zem, Mária Katarína Hrkľová, predsedníčka Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti a Ľudmila Šomráková, stredoškolská pedagogička na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, predsedníčka Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku. Rozhodnutie poroty oznámila prítomným oceneným i hosťom predsedníčka poroty Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej.

Cena a pamätný list Samuela Tešedíka

Cenu Samuela Tešedíka v roku 2021 získali: Štefan Beracko z Rumunska – za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí; Mária Czégéňová z MaďarskaSvetlana Zolňanová zo Srbska – za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú, riadiacu a vedeckú prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí.

Pamätný list Samuela Tešedíka v roku 2021 získali: Ruženka Ďuríková zo SrbskaMiluška Koniariková z Rumunska – za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov, a Jarmila Jonášová zo Srbska – za celoživotný prínos v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov pri príležitosti životného jubilea.

Svojou prítomnosťou udelenie cien poctili aj Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku, Monika Podsklanová-Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku, Branislav Kulík, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MO Petrovec MSS a predsedníčka Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej na Slovensku, Vladimír Francisty, riaditeľ ÚKVS a Tatiana Naďová, externá osvetová poradkyňa pri Ministerstve školstva v Srbsku. Na večierku odzneli zdôvodnenia a laudácie na ocenených, príhovory laureátov, umelecké zložky, ako aj príhovory hostí.

Zriaďovateľmi Ceny sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Báčskom Petrovci a Čabianska organizácia Slovákov v Békešskej Čabe.

Na snímkach vo fotogalérii:

Tohtoročné prítomné laureátky: (zľava) Jarmila Jonášová, Mária Czégéňová, Svetlana Zolňanová a Ruženka Ďuríková.

V prezídiu: (zľava) J. Havran, Ľ. Šomráková, E. Pečeňová, M. Andrášiková a P. Hlásnik.

 

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

FOTO: autorka