V pondelok 5. júla 2021 v kontexte Štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda si nielen na Slovensku, ale v celom slovenskom zahraničí pripomíname pamätný Deň Slovákov žijúcich v zahraničí. Sviatok státisícov našich krajanov, žijúcich po rôznych historických etapách vysťahovalectva, emigrácie či súčasnej ekonomickej migrácie mimo svojej vlasti či domoviny predkov. Deň zahraničných Slovákov ako sviatok všetkých našich krajanov si pripomíname od roku 1993, teda od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Slováci splynuvší so svetom nezabúdajú na svoje korene, pôvod, jazyk, reč a kultúru. Zveľaďujú svoju slovenskosť,  dbajú o zachovávanie národného povedomia a kultúrnej identity. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v snahe spájať krajanov nielen za hranicami Slovenska, ale aj priamo vo vlasti ich predkov či v ich niekdajšej domovine, si v tomto roku uctí Deň Slovákov žijúcich v zahraničí slávnostnou pripomienkou, ktorá sa uskutoční  v pondelok 5. júla 2021 v Bratislave.

ÚSŽZ pozýva všetkých krajanov, z ktorých mnohí – teraz aj v súvislosti s uvoľnenými možnosťami a podmienkami v čase nevľúdnej koronavírusovej pandémie – už tradične začiatok leta využívajú na dovolenkový pobyt či návštevu rodín a priateľov na Slovensku, na stretnutie pri základnom kameni potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Petržalke o 10.00 h. V rámci symbolickej pripomienky sa prítomným krajanom a hosťom prihovorí Mila Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Súčasťou slávnosti bude aj jeho kultúrna časť, v ktorej sa predstavia hudobníci, speváci a folkloristi z radov našich krajanov.

DO POZORNOSTI KRAJANOM VO SVETE:

Celú pripomienkovú slávnosť pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí v pondelok 5. júla 2021 od 10.00 h zo Sadu Janka Kráľa priblíži ÚSŽZ v priamom internetovom prenose! Sledujte preto webovú stránku ÚSŽZ, na ktorej vám prinesieme bližšie informácie o priamom prenose cez internet v reálnom čase (SELČ).

 

Pocta a vďaka osobnostiam, úcta výročným udalostiam

Deň zahraničných Slovákov a jeho pripomienka v roku 2020 je už druhý rok po sebe kvôli pandémii COVID-19 obzvlášť špecifická, pretože sviatočný deň bude znovu ochudobnený o večerné kultúrne podujatie umelcov – hudobníkov, spevákov, folkloristov a ďalších umeleckých telies, ktoré sa s úspechom ujalo od roku 2016 na Hlavnom námestí v rámci Kultúrneho leta  a hradných slávností Bratislava. Preto spoločne s našimi krajanmi ÚSŽZ vrátane účinkujúcich umelcov živíme nádej, aby sa o rok mohol Deň Slovákov žijúcich v zahraničí uskutočniť v Bratislave opäť v plnohodnotnom obsahovom formáte.

Napriek tomu, že prežívame nečakane krušné dva roky, na tomto mieste je dôležité pripomenúť si, že rok 2021 sa nesie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s výročiami udalostí a jubileí osobností – či už ide o našich krajanov z prostredí autochtónnych menšín, alebo slovenské komunity v západnej Európe a zámorí.

Bez toho, aby sme znižovali význam, vklad a pozitívny dosah desiatok ba stovák osobností a udalostí na posilňovanie ducha slovenskosti vo svete, v „trojruži“ kytice pripomienky v Sade Janka Kráľa si dovoľujeme dať do povedomia tri priam emblematické: v roku 2021 si pripomíname 100. výročie narodenia Štefana Boleslava Romana, hrdého národovca a úspešného podnikateľa, prvého predsedu Svetového kongresu Slovákov, ktorý od svojho zrodu pred rovno 50 rokmi bol ideovo-myšlienkovou a motivačnou oporou pre zahraničných Slovákov usilujúcich sa o zrod nezávislej a samostatnej slobodnej slovenskej štátnosti. Štefan Boleslav Roman sa ohromnou mierou zaslúžil o pestovanie národného povedomia Slovákov na celom severoamerickom kontinente, najmä však v Kanade, kde žil a pôsobil, pričom nezabúdal na dôležitosť kresťanských duchovných hodnôt, ktoré sa pre prevažnú časť rôznych generácií slovenskej emigrácie v západnej Európe a zámorí stali najúčinnejším tmelom ich súdržnosti a nádeje na vznik samostatnej Slovenskej republiky. Aj preto patrí Š. B. Romanovi ako prvému predsedovi Svetového kongresu Slovákov, ako aj jeho ďalším nasledovníkom, naša úcta za vznik Svetového kongresu Slovákov, ktorého 50. výročie si pripomíname.

Do tretice – aby sme neopomenuli pre zachovanie kultúrneho dedičstva a jazyka predkov mimoriadne významnú slovenskú Dolnú zem v štátoch juhovýchodnej Európy (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko) – z výnimočného historicko-kultúrneho kontextu sa z množstva iných jedinečností predsa len vážnosťou pre zveľaďovanie slovenskej reči, obyčají a zvykoslovia, nehovoriac o duchovnom rozmere, vyníma krehký, zato odolný lupeň, ktorý symbolicky pripomína tohoročné 275. výročie osídlenia a teda aj založenia Slovenského Komlóša  v rámci druhotnej kolonizácie – osídľovania Slovákmi neobývaných území tejto časti slovenskej Dolnej zeme v súčasnom Maďarsku. Slovenský Komlóš je dodnes významným centrom slovenskej vzdelanosti, kultúry a duchovného života dolnozemských Slovákov.

 

Základný kameň Pamätníka slovenského vysťahovalectva položili v historickom petržalskom parku v roku 2000, pričom predstavuje 4,5-tonový kus neopracovaného červeného mramoru z Tardošského lomu. Kameň, ktorý v priestore korešponduje so sochou štúrovského básnika Janka Kráľa, darovali Slovensku naši krajania z Maďarska. ÚSŽZ ho vníma aj ako symbolický základ budovania potenciálneho Múzea slovenského vysťahovalectva.