Od 4. júla 2022 v priestoroch Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP v Bratislave je pre verejnosť prístupná výstava diel Martina Juraja Oscitého s názvom VISIONART OSCITY Ku koreňom… Podujatie zorganizoval Slovensko-nemecký kultúrny klub z Mníchova, ktorým je Martin Juraj Oscitý dlhoročným členom, a to pri príležitosti 70. narodenín umelca. Výstava potrvá do 24. júla 2022 a tvorí sprievodnú súčasť osláv Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí.

Výstavu otvorila a moderovala Helena Horch, bývalá predsedníčka Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu, svojimi príhovormi okrem autora diel prispeli taktiež Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, poslanec NRSR Milan Vetrák a poradkyňa predsedu vlády v oblasti politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí Iveta Galbavá. Kurátorkou výstavy je Milina Sklabinski.

O tvorbe Martina Juraja Oscitého
Akademický maliar a grafik Martin Juraj Oscitý sa narodil v Bratislave, dnes žije a pôsobí v Mníchove. Prvé olejové farby dostal ako osemročný na Vianoce a už deň na to mal namaľovaný svoj prvý obraz zimnej krajinky. Keď mal Martin 9 rokov, zapísali ho do školy umenia na Palisádach, kde ho odborne viedli výtvarní umelci Jurík, Polakovič a Goga. Tesne pred príchodom vojsk varšavského paktu v roku 1968 opustil s mamou a bratom Slovensko a začali žiť vo Švajčiarsku. V Berne vyštudoval grafiku, čo tvorilo neskôr základ jeho živobytia, v štúdiu pokračoval v Mníchove. Čoskoro sa stal aj asistentom profesora Mayer-Speera v špecializácii farieb, pigmentov a techník. Diplom získal v roku 1982 a onedlho už pracoval ako grafik vo firme Product Creation a v agentúre Kreis ako hlavný ilustrátor. Martin Oscitý mal však stále silnú túžbu voľne tvoriť a maľovať. Umelec Lukáš Kándl ho prijal do skupiny „Libellule“ (LIBELUL), ktorej podstatou je vysoká kvalita maliarskeho podania, má 36 členov a už sa nerozširuje. Pred niekoľkými rokmi skupina realizovala výstavu na tému Pocta starým majstrom. Martin mal tiež svojich obľúbených umelcov a prechováva dodnes veľkú úctu ku svojim kolegom. K takýmto ideálom patril napríklad Hieronymus Bosch, Leonardo da Vinci, Giorgione, Caravaggio, Dalí, Ernst Fuchs a z domácich mu bol najbližší Albín Brunovský. V Mníchove a vôbec na západe mal kontakt s Jankom Mrázom, Kovalíkom st. a ml., alebo Stankom Dusíkom z Florencie. Ešte v mladých rokoch 16-18 bol silne ovplyvnení tvorbou Salvadora Dalího, kamaráti ho preto volali slovenský Dalí, ale ním nikdy nechcel byť, chcel byť len samým sebou. Hľadal hlavne taký spôsob umeleckého prejavu, kde mohol stvárňovať komplexné myšlienky, historické udalosti, kozmické javy, sny a neskôr aj vízie.

V roku 1986, ovplyvnený silným snom, namaľoval obraz Vojna šparglí, kde zachytáva epochálne zmeny v Európe v ďalších 40 rokoch. Vo chvíli tvorby si to umelec neuvedomuje, ale neskôr je sám prekvapený, ako sa to mohlo vmestiť do jedného diela. Je tam pád veží v New Yorku, kontrola sveta cez satelity, plačúci anjel nad Vatikánom, silueta Iránu (vojna), konkrétne: záliv pri Odese s vojenskými loďami a výbuch atómovej bomby celkom v pozadí. Udalosť, ktorá sa našťastie nestala. Keďže sa obrazy zo spirituálnym pozadím množili, v roku 2000 založil VISIONART, kde boli dôležité tri komponenty: estetika krásy, spiritualita a kvantová kozmológia.

Zmeny v tvorbe podmieňovali životné situácie umelca. Až keď sa oženil a mal prvé deti, začali jeho obrazy naberať radostnú farbu a sviežosť. Nemci v jeho obrazoch videli slovanský kolorit. Strach z farieb po tridsiatke zmizol, i keď prišli mnohé ťažké momenty v živote – smrť jeho otca a starého otca, strata práce, ťažké automobilové nešťastie, sklamania a iné, ktoré zapríčinili, že zo šoku ako 36-ročný stratil vlasy.

Čoskoro – 23. júla, sa umelec dožije svojej sedemdesiatky. K životnému jubileu maliara Martina-Juraja Oscitého sa okrem iných vyjadril aj výtvarný kritik z radov vojvodinských Slovákov Vladimír Valentík: „veľký maliar krásy, spirituality a kvantovej kozmogónie tohto roku sa dožíva životného jubilea. Jeho výtvarné nadanie je poznačené univerzálnou kosmickou harmóniou pozostávajúcou z dobra, pravdy a krásy, tak ako si to ešte kedysi predstavoval Platón. To predsavzatie a zámer umením zošľachtiť ľudský svet trvá a ním je poznačená celková voľná výtvarná tvorba majstra Oscitého. Jeho obrazotvornosť a fantázia nemajú hranice. Ním založený Visionart zakladajúci sa na figurácii, kompozičnej relativizácii priestoru obrazu, zvýšenej imaginácii, meditatívnosti a nevšednej obrazotvornosti je vyjadrením hlbokého pocitu ducha prenikajúceho do podstaty tohto sveta. Zložité pravdy nášho univerza sú na obrazoch Martina-Juraja Oscitého zviditeľnené v ich plnej kráse, lebo idea pravdy, krásy a dobra vždy idú ruka v ruke. Martin-Juraj Oscitý si to plne uvedomuje a neustále nám to aj prakticky zdôrazňuje svojim jedinečným umeleckým spôsobom“.

 

Text: Milina Sklabinski
Foto: ÚSŽZ