Prvé celosvetové stretnutie Slovákov prostredníctvom videokonferencie z Gerony sa uskutočnilo v pondelok  31. mája 2021. Spojené bolo aj s prezentáciou novej organizácie krajanov v Španielsku – Slovensko-španielskej únie. Účasť koordinovala členka únie Lenka Ďaďová spolu s dalším členom Bc. Narcis Teixidor. Do prezentácie sa aktívne zapojilo viac ako 20 účastníkov z rôznych slovenských prostredí z celého sveta vrátane dvoch slovenských študentov z programu Erasmus, ktorí boli práve v čase videokonferencie v Španielsku.

Slovensko-španielska únia predstavila svoju počiatočnú iniciatívu s množstvom nových myšlienok, ako aj projektov prepájajúcich Slovákov na celom svete. Keďže prezentácia mala pozitívny obsah, podnety i motiváciu pre všetkých, účastníci sa dohodli na takto nastavenej tradícii videokonferencií pokračovať s mesačnou periodicitou.

Ako čestný hosť bol na prezentáciu pozvaný aj  Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Poďakovanie bolo z jeho strany spojené s pozvaním na túto videokonferenciu. Predseda ÚSŽZ pozitívne zhodnotil túto formu participácie z novej Španielsko-slovenskej únie. Zároveň zvýraznil dôležitosť vzájomnej súčinnosti Slovákov žijúcich v zahraničí. Účastníci videokonferencie ocenili informácie M. J. Pilipa o činnosti, výzvach a aktivitách ÚSŽZ pod jeho vedením, ako aj o pripravovaných podujatiach, vrátane  Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý sa oslavuje každoročne 5. júla.  V priebehu videokonferencie M. J. Pilip zodpovedal na otázky z viacerých tematických oblastí, ktoré mu adresovali zástupcovia z rôznych krajín.