Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje žiadateľom o dotácie, že dotačný systém ÚSŽZ na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2023 bude otvorený už 1. septembra 2022.

Podávať žiadosti o dotáciu je možné na projekty, ktoré sú zamerané na činnosti v nasledujúcich oblastiach:

a)    vzdelávanie, veda a výskum,
b)    kultúra,
c)    informácie,
d)    médiá.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude i naďalej podpora aktivít zameraných  na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Žiadosti o dotáciu v riadnom kole je možné podávať odo dňa, ktorý bude zverejnený vo Výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu na internetovej stránke ÚSŽZ. V tomto roku sa elektronický dotačný systém otvára 1. septembra 2022 a prijímanie žiadostí potrvá do konca októbra.

O ďalšom postupe sa informujte na našom webe v texte aktuálnej výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu, ktorá bude zverejnená pred otvorením dotačného systému.

Odpovede na najčastejšie otázky o dotáciách nájdete tu.

V prípade ďalších otázok alebo nejasností máte možnosť kontaktovať príslušného pracovníka TEDO, zodpovedného za vašu krajinu. Kontakty na pracovníkov ÚSŽZ nájdete na adrese https://www.uszz.sk/kontakty/:

Mgr. Ida DESZKÁSOVÁ
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 28
E-mail: ida.deszkasova@uszz.gov.sk

Ing. Janka TÖMÖL
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: EURÓPA (okrem Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
Tel.: 00421/2/57 20 05 44
E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk

Mgr. Jana KOPANICOVÁ
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za Srbsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 17
E-mail: jana.kopanicova@uszz.gov.sk