Napriek pandemickému času a rôznym obmedzeniam v rámci sociálneho kontaktu v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí, sa darí našim krajanom napĺňať a úspešne dovádzať do finišu vydavateľské snahy. Zvláštnu pozornosť a úctu si zasluhujú najmä projekty súvisiace so vzdelávaním detí našich krajanov vo svete a ich návykov ovládať slovenský jazyk slovom i písmom.

V tomto kontexte potešila informácia pani JARMILY ROSER z 8-tisícového mestečka Bruck an der Leitha v Dolnom Rakúsku pri hraniciach so spolkovou krajinou Burgenland, pomerne blízko Slovenska, ktorá sa úspešne zmocnila vydania dvojjazyčnej detskej literatúry na prospech najmladších Slovákov – detí a žiakov našich krajanov v Rakúsku. V maili okrem iného uvádza: „Rada by som stručne informovala, že realizácia projektu dvojjazyčných detských kníh sa blíži k úspešnému koncu. Finančná čiastka, ktorou ÚSŽZ projekt podporil, bola použitá podľa odovzdaného plánu žiadosti na tieto publikácie:

  1. Dvojjazyčné riekanky/Zweisprachige Kinderreime
  2. Žabiatko/Das Fröschchen
  3. Dobrí priatelia/Gute Freunde
  4. Webová stránka: https://deskliteratur.at/sk/index
  5. Propagačné materiály

Vopred ďakujem a prajem príjemné dni!  S pozdravom Jarmila Roser.“