V argentínskom meste Resistencia, hlavnom meste provincie Chaco, sa od 22. júla do 24. júla 2022 konal 11. ročník Festivalu českej a slovenskej kultúry v Latinskej Amerike. Krajania žijúci v Argentíne, ale aj Brazílii na ňom predstavili svoju kultúru a tradície, vymieňali si skúsenosti a hľadali možnosti ďalšej spolupráce.

Spolu s organizátormi – La Asociación Civil Checoslovaca Bratři Všichni  z Chaca a Folklórny súbor Čekoslovenské Kořene del Chaco, sa aktívne zapojil aj Slovenský kultúrny spolok v Argentíne (Asociación Cultural Eslovaca en la República Argentina) a lektori českého a slovenského jazyka v Latinskej Amerike – Petr Táborský , Pavlína Řeháčková , Kristýna Omastová, Ivana Jandová a Kristína Lukáčová.
V slávnostnom kultúrnom programe vystúpili tanečné skupiny Sokol z Buenos Aires, Kořene z Resistencie, Moravanka zo Saenz Peña a slovenská speváčka Vanda Krajčovičová zo Santa Fé. Okrem tanečných a speváckych prezentácií si návštevníci mohli pozrieť výstavu fotografií, zúčastniť sa cyklu prednášok a kurzov, napríklad kurzu polky, či spoločne diskutovať pri jedle. Pre česko-slovenskú komunitu v Latinskej Amerike má tento festival veľký význam, pretože oslavuje české a slovenské tradície, ktoré si prisťahovalci priniesli so sebou a ďalej udržiavali, vytvára priestor na diskusiu a vzťahy medzi združeniami a komunitami.

V rámci jednej z prednášok sa záujemcovia z radov potomkov slovenských vysťahovalcov dozvedeli dôležité informácie o možnostiach podpory krajanských aktivít od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a o osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, ktoré ÚSŽZ vydáva. Slovenské združenia v Latinskej Amerike spolupracujú s ÚSŽZ vo veci vybavovania žiadostí o toto osvedčenie, keďže krajania z týchto regiónov majú špecifické ťažkosti pri dokazovaní pôvodu svojich predkov a taktiež je veľmi často bariérou aj neznalosť slovenského jazyka.

Festival mal taktiež online podobu, jej záznam je k dispozícii na Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=LCpZ4qavtmM

Na programe sa zúčastnilo celkovo 180 ľudí (60 účinkujúcich a 120 návštevníkov) z rôznych provincií Argentíny, Brazílie, Paraguaja a Uruguaja, medzi nimi taktiež veľvyslanec Slovenskej republiky Rastislav Hindický, veľvyslanec Českej republiky Ľubomír Hladík a konzul ČR Jindřich Kubovský.

Miesto konania festivalu sa každý rok mení a organizátormi sa stávajú iné združenia v Latinskej Amerike, na budúci rok 2023 tak organizátorov z Resistencie vystriedajú krajania v brazílskom meste Nova Petrópolis.

Podujatie sa uskutočnilo s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

O živote Slovákov v Argentíne vytvorila RTVS v roku 2018 etnologický dokument Slováci v Argentíne, ktorý je k dispozícii online v archíve RTVS:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13508/160919#2578

Foto: Alicia Britez, FB Veľvyslanectva SR v Argentíne