Slovenský národnostný folklórny súbor Furmička z maďarskej obce Čemer vznikol v roku 2006 a v nedeľu 6. marca 2022 veľkolepým programom oslávil pätnáste výročie pôsobenia. Súbor bol založený s cieľom zachovávať ľudové tradície obce, osobitne ľudový odev, na ktorý sú Čemerčania právom hrdí. Svedčí o tom aj názov súboru, keďže furmička je typický vzor na stužke z miestneho kroja.

Na oslavu významného výročia prišiel veľký počet priaznivcov tohto spolku – hovorca slovenskej národnosti v Národnom zhromaždení Maďarska Anton Paulík, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egedová Baráneková ale aj predstavitelia partnerských mest a obcí zo Slovenska, vedúci slovenských súborov zo susedných obcí, predstavitelia ÚSŽZ a iní.

O tom, že vedúca súboru Furmička Alžbeta Sabová robí všetko preto, aby sa do týchto tradícií zasväcovali najmä deti a mládež, svedčí aj nedeľný program v miestnom kultúrnom dome. Vedúca súboru program koncipovala tak, že sa miestna skupina detí z Čemera vybrala na pomyselnú cestu naprieč Slovenskom, a tak sa táto veselá družina presúvala vláčikom z kraja do kraja. V každom na nich čakalo veľa dobrodružstiev a prekvapení v podobe folklórnych vystúpení, v ktorých si zatancovala nielen sprievodkyňa/moderátorka Alžbeta Sabová, ale občas aj celá cestujúca družina. Obecenstvo s nadšením vo vyše dvojhodinovom programe sledovalo choreografie z Mane (choreografka Mária Bednárová), Čierneho Baloga (choreografia Eva Šubová Siladiová), Detvy, Spišskej Novej Vsi (choreografia Eva Šubová Siladiová a Žolt Siladi), tance zo Zemplína (choreografia Katarína Čéči Onodiová a Melinda Oláh Vašváriová), tance z Raslavíc (choreografia Alžbeta Sabová), Parchovian a Bidoviec (choreografia Atila Onodi), ale aj z domáceho Čemera, ktoré mali na starosti Alžbeta Sabová a Žolt Korom.

Svoje tanečné čísla a detské hry predviedli aj najmladší členovia Malej Furmičky, ktorí sa aj prostredníctvom spevu slovenských pesničiek učia slovenčinu. Hudbu k náročným choreografiám mali na starosti členovia orchestra Čibaj banda pod vedením primáša Zoltána Beréniho, ktorá celkovému hudobno-tanečnému predvedeniu pridala vysokú umeleckú úroveň. Program prebiehal dvojjazyčne, no jazyku temperamentného a očarujúceho tanca Furmičky rozumel každý.

Moderátorky a organizátorky Alžbeta Sabová a Agneš Kelemenová patrične odprezentovali všetkých členov súboru, či v ňom účinkujú dnes alebo sa zaslúžili o jeho vznik a prvé roky pôsobenia. V Čemeri sa tak zišla celá folklórna rodina a z celého srdca fandila tomu, aby Furmička naďalej vyrastala do krásy a žala domáce a zahraničné úspechy.

Furmička bola za svojich pätnásť rokov existencie ovenčená početnými oceneniami. Spolok sa ako prvý z Maďarska dostal do semifinále veľkolepej folklórnej šou Slovenskej verejnoprávnej televízie Zem spieva. Samospráva Čemeru v roku 2014 udelila spolku Pamätnú medailu pre obec Čemer za vynikajúcu a na vysokej úrovni vykonanú prácu v oblasti zachovania čemerských slovenských ľudových tradícií. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku udelila spolku v roku 2019 vyznamenanie Za našu národnosť a maďarská vláda udelila cenu Pro Cultura Minoritatum Hungaria v roku 2020 za udržiavanie čemerských slovenských folklórnych tradícií a za rolu v uchovaní bohatého miestneho kroja a materiálnej kultúry. Tvorba FS Furmička bola spracovaná i vo forme dvoch kníh s miestnymi slovenskými ľudovými piesňami – Ako spievali v Čemeri I. a II. Ku knihám patrí aj hudobné CD, na ktorom ľudové piesne zaspievali tanečníčky spolku. V roku 2017 vyšla ďalšia kniha s názvom – Ako vinšuvali v Čemeri.

Folklórny súbor Furmička pôsobí v prostredí, v ktorom hovorí po slovensky už len malý počet obyvateľov, aj keď v minulosti to bola prevažne slovenská obec so Slovákmi evanjelického a rímskokatolíckeho vierovyznania. Aj dnes tam žijú staršie obyvateľky, ktoré sa obliekajú do ľudového odevu, hovoria plynule po slovensky, vďaka čomu majú mladé generácie ešte stále možnosť čerpať informácie o slovenskej minulosti tejto obce a použiť ju aj vo svojich vystúpeniach. Obyvatelia Čemera sú veľmi hrdí na úspechy svojich folkloristov, čo bolo vidieť aj v plnej sieni kultúreho domu a dlhým potleskom divákov.

Folklórny súbor Furmička spolu s Malou Furmičkou sa v tomto roku pripravujú aj na ďalšie významné vystúpenie – Pamätný deň zahraničných Slovákov, ktorý Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiada tradične dňa 5. júla v Bratislave.

 

Text: Milina Sklabinská
Foto: Varga Gábor – Vargosz