„Milí priatelia slovenčiny vo svete, za celý pracovný kolektív ISEIA vám srdečne ďakujem za priazeň, podporu a spoluprácu v roku 2021 a želám vám a vašim rodinám veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania v roku 2022.“ Týmito slovami nás v druhý pracovný deň nového roka oslovila Jarmila Buchová, ktorá je v čele Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier pôsobiacich v štátoch západnej Európy a zámoria. Okrem pozdravu a želaní dáva do pozornosti viaceré aktivity  ISEIA.

Zasielame srdečné pozdravy vo videopohľadnici od detí zo sveta:

– krátka verzia: https://youtu.be/fGw_NvFr1gk

– dlhá verzia:  https://youtu.be/atbjzO9Pwlg

– USA: https://youtu.be/qG-1AB5Hbfs

Zároveň by som vám chcela dať do pozornosti náš vianočný projekt: Adventný kalendár Zvonček 2021 – rozprávky, riekanky a autorské čítanie spolu s pracovnými listami. Videá a aj pracovné listy nájdete na webovej stránke: https://www.iseia.eu/adventny-kalendar-2021

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe adventných okienok, konkrétne: vzdelávacím  centrám a školám Zvonček Mníchov (Nemecko), Slabik Petit Paríž (Francúzsko), Slovenská škola Vancouver (Kanada), slovenská škola Bristol (Anglicko), Slovenská škola Okénko Londýn (Anglicko), Našice (Chorvátsko), Josipovec Punitovský (Chorvátsko), ErbyTheater Mníchov (Nemecko), Metodickému centru Univerzity Mateja Bela (Slovensko), vydavateľstvám: Class (Slovensko), Infra Slovakia, DeSk (Rakúsko), ako aj projektom Super Slováci, Učíme sa slovenčinu (Bulharsko), Malý tučniak (Slovensko) a Osmijanko (Slovensko).

Do pozornosti dávame aj Slovenský svetový kalendár, ktorý vychádza v Srbsku s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na 270 stránkach sa dozviete o akciách a stretnutiach Slovákov vo viac ako 20 krajinách. Medzi nimi aj informácie o ISEIA  a vzdelávacích centrách v Austrálii, Vancouveri v Kanade a Zvončeku v Mníchove. Ďakujeme autorovi projektu Vladimírovi Valentíkovi:  https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2022.pdf?fbclid=IwAR2BYjDBe35ORtsAARMtsSFP-IeLX9gfKSB4vVMsuzM75eOtWkRZpIf68ho

V neposlednom rade dávame do pozornosti aj videozáznamy zo svetového Kongresu pedagógov ISEIA 2021 a Konferencie centier 2021. Záznamy z oboch akcií sú na webovej stránke: https://www.iseia.eu/konferencie

Ďakujem za príhovory, popis doterajšej spolupráce a plány spolupráce na ďalšie roky zástupcom úradov, ministerstiev, univerzít, organizácií a projektov zo Slovenska a aj zo sveta.

V mene celého kolektívu ISEIA prajem krásny a úspešný rok 2022  a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 

Jarka 

 

Ing. Jarmila Buchová, PhD.

SiM – Slovenčina v Mníchove Zvonček 

ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA –  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier  

http://www.iseia.eu/ 

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/