hlavná foto

Milí priatelia, ctení krajania. V mene učiteliek, detí a rodičov zo slovenských vzdelávacích centier Vás srdečne pozdravujem v novom roku 2021. Máme za sebou naozaj špeciálny rok 2020. Taký, aký tu doteraz ešte nebol. Rok plný strachu, nespokojnosti, izolácie, dištančného vzdelávania, najmä ale prerušenia priamych kontaktov. Rok obmedzení a zákazov. Napriek tomu sme však aj v takomto ťažkom roku dokázali, že nám na druhých ľuďoch záleží, že vzájomná spolupráca naozaj nie je iba slovo.

Želám našim deťom, aby mali školy, v ktorých funguje spolupráca v rámci skupiny, celej triedy, medzi triedami, medzi školami a medzi krajinami. Také školy, ktoré v deťoch objavia a podporia ich talent. Či je to spev, matematika, šport, kreslenie, alebo nadšenie z vedy a prírody. Školy, ktoré podporujú v deťoch pocit hrdosti na seba a svoju prácu, dobré výsledky a napredovanie. Spoločne, a vo vzájomnej spolupráci a obetavým odhodlaním to dokážeme!

Dovoľujem si Vám zaželať šťastný nový rok 2021! Plný zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov. Úspešnú spolupráce želajú zástupcovia ISEIA: https://www.youtube.com/watch?v=jwWM2vIP9n4

Srdečne pozdravujem
Jarmila 

 

Ing. Jarmila Buchová, PhD.
ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association
ISEIA –  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier  

http://www.iseia.eu/
http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/Sloven%C4%8Dina-vo-svete-743228705730899